Tipărire

Certificat de urbanism construire/desființare

1.Cerere tip completatã integral și corect (elemente de identificare, scopul solicitării)

2. Chitanță achitare taxă legală pentru emiterea certificatului de urbanism:

-până la 150mp 5 RON (inclusiv pt. balcoane parter)

-între 151- 250mp inclusiv 6 RON

-între 251- 500mp inclusiv 8 RON

-între 501- 750mp inclusiv 10 RON

-între 751- 1000mp inclusiv 13 RON

-peste 1000mp 16+0,01 RON /mp pentru suprafețele mai mari de 1000mp

Taxa poate fi platită la orice oficiu postal de pe raza Sectorului 2, în contul:

sau prin Ordin de Plată - virat Trezoreriei Sector 2.

Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802 beneficiarul fiind Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

3. Plan situație, actualizat din Bdul Expoziției nr 1A (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) scara 1:2000 - 2ex. scara 1: 500 - 2ex. cu situația reală din teren;

4. Extras de plan cadastral de pe ortofotoplan, actualizat, la zi;

5. Extras de carte funciara, actualizat la zi;

6. Plan apartament și fotografii fațadă bloc (pentru balcoane parter, accese, modificări fațadă), sau fotografii pentru situațiile speciale (terenuri libere, terenuri cu mai multe corpuri de clădire)

7. Pentru operațiuni notariale - (dezmembrare, alipire): plan de situație cu propunerea de alipire, întocmită de ing. cadastrist autorizat - 2 ex.

8. Plan de situație cu propunerea de construire/desființare-opțional.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30