Tipărire

Prelungire valabilitate Certificat de Urbanism

1. Cerere tip

2. Certificatul de urbanism în original

3. Dovada achitării taxei reprezentând 30% din valoarea taxei plătită initial pentru emiterea Autorizaţiei de construire/desființare.

Taxa poate fi platită la orice oficiu postal de pe raza Sectorului 2, în contul

sau prin Ordin de Plată - virat Trezoreriei Sector 2.

Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802 beneficiarul fiind Direcția Venituri Buget Local Sector 2.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30