URBANISM

Orar de funcționare pentru agenți economici

- Cerere tip pentru obţinerea "Orarului de Funcţionare";
- Cerere tip "Declaraţie pe propria raspundere privind respectarea orarului de funcționare”
- Act identitate - B.I. / C.I. (copie)
- Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea orarului de funcţionare şi a prevederilor legislaţiei în vigoare;
- Autorizaţiile şi acordurile necesare desfăşurării activităţii economice, conform prevederilor legislaţiei învigoare (după caz);
- Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii economice (act proprietate, contract de comodat, contract de asociere, contract de închiriere, contract de subînchiriere și acordul proprietarului, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz);
- Autorizaţia de construire - (în cazul efectuării modificărilor de natură constructivă în spaţiul de desfăşurare a activităţii ); proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
- Schița spațiului sau releveul spațiului de lucru, cu marcarea suprafețelor afectate de activitatea economică;
- Contract salubrizare (S.C. Supercom S.A.) şi ultima factură de plată;


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.