URBANISM

Regularizare taxe în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor - persoane juridice

1. Cerere tip completată integral și corect (elemente de identificare și scopul solicitării);

2. Autorizația de construire/desființare în copie;

3. Anunț începere lucrări;

4. Declaraţia pe propria răspundere privind valoarea finală a Construcţiei C+M conform înregistrărilor contabile;

5. Balanța sau fișa contului 231 – imobilizări în curs de execuție sau o nota contabila ȋn cazul construirii / valoarea de inventar in cazul desființării;

6. Delegație;

7. Copie CUI;

8. Copie CI persoană împuternicită;

9. Contract vânzare cumpărare în cazul înstrăinării imobilului, contract de închiriere, concesiune– în cazul în care s-a schimbat beneficiarul/proprietarul;


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.