Tipărire

Eliberare certificat de urbanism - Branșamente și extinderi electrice, gaze naturale, apă, canal - pe proprietate privată

1. Cerere tip

2. Aviz de principiu+plan anexă (plan traseu)

 - SC APA NOVA S.A. pentru apă și canal

 - SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. pentru electricitate

 -SC DISTRIGAZ SUD RETELE S.A. pentru gaze naturale

3. Chitanță achitare taxă legalã (în original):

 - până la 150mp 5 RON

 - între 151- 250mp inclusiv 6 RON

 - între 251- 500mp inclusiv 8 RON

 - între 501- 750mp inclusiv 10 RON

 - între 751- 1000mp inclusiv 13 RON

 - peste 1000mp 15+0,01 RON /mp pentru suprafețele mai mari de 1000mp

la Poșta Româna, în contul

virat Trezoreriei Sector 2. Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802. sectorului 24.

4. Plan cadastral din Bd Expoziţiei nr 1A

 - Scara:1:2000 – 2 ex.

 - Scara 1:500 – 2 ex., cu materializarea propunerii pe plan

5. Extras de carte funciară, actualizat la zi

6. Dosar cu sina.

NOTĂ:
Nu se mai eliberează certificat de urbanism decât pentru terenuri proprietare particulară.
Pentru lucrări pe domeniul public nu se mai eliberează autorizaţie de construire, ci doar avizul administratorului domeniului public.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

Ataşamente:
Download-ează fișierul (media_20140519113200_380.pdf)Cerere CU