Tipărire

Eliberare certificat de urbanism - Bransamente si extinderi electrice, gaze naturale, apa, canal

1. Cerere tip
2. Aviz de principiu+plan anexa - SC APA NOVA pentru apă si canal - SC ELECTRICA + memoriu si plan traseu - SC DISTRIGAZ SUD
3. Taxă CU : 6 lei/ tip reţea în cont RO 70TREZ70221180250 la orice oficiu poştal de pe raza sectorului 2
4. Plan cadastral cu reţele din Bd Expoziţiei nr 1A; Scara:1:2000 – 2 ex. Scara 1:500 – 2 ex.
5. Extras de carte funciară, actualizat la zi
6.Act de proprietate, copie;
7. Dosar cu sina.


Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu 

 

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

Ataşamente:
Download-ează fișierul (media_20140519113200_380.pdf)Cerere CU