Tipărire

Eliberare autorizatie de comercializare in pietele sectorului 2

Cerere tip;
Certificat de înregistrare (S.C. / A.F. / P.F.);
Autorizaţie eliberată conform Legii nr. 507/2002 (A.F. şi P.F.) - după caz;
Statutul şi contractul de societate sau actul constitutiv (după caz);
Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
Actul de identitate (al unuia dintre asociaţi);
Contractul de închirirere cu Administraţia Pieţelor Sector 2, pentru cei care deţin spaţii comerciale (închidere de tarabă, chioşc şi tonete închise);
Act adiţional la contractul de închiriere (după caz);


Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu 

 

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30