Tipărire

Eliberare autorizație de construire firme și reclame

1. Cerere tip
2. Copie certificat de Urbanism
3. Proiect tehnic
4. Act de deţinere al spaţiului comercial
5. Acorduri şi avize solicitate prin Certificatul de Urbanism


Taxa se achită în acelaşi cont în care s-a achitat taxa pentru Certificatul de urbanism. Valoarea taxei este 7 lei/mp publicitară


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

Ataşamente:
Download-ează fișierul (media_20140519111821_755.pdf)Cerere AC/AD