Tipărire

Autorizație de construire firme și reclame

1. Cerere tip;

2. Copie certificat de Urbanism;

3. Documentaţie tehnică de autorizaţie de construire – 2 ex;

4. Act de deţinere al spaţiului commercial;

5. Acorduri şi avize solicitate prin Certificatul de Urbanism;

Valoarea taxei este 7 lei/mp x suprafaţa publicitară.

Taxa poate fi platită la orice oficiu postal de pe raza Sectorului 2, în contul

sau prin Ordin de Plată - virat Trezoreriei Sector 2.

Persoanele care vor plăti prin ordin de plată trebuie să precizeze Codul Fiscal: 13811802 beneficiarul fiind Direcția Venituri Buget Local Sector 2.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30