Tipărire

Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor

1. Cerere tip.
2. Copie Autorizaţiei de construire/desfiinţare constructii, firme, reclame si reţele edilitare


Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30