Tipărire

Eliberare certificat de atestare a edificării construcției

1. Autorizaţia de construire şi planuri anexă, în copie;
2. Procesul-verbal de recepție;
3. Plan de situație (cu poșarea locurilor de parcare) și releveele contrucției/construcțiilor cu situația existentă, întocmite de un expert autorizat-cadastru, planuri ce vor sta la baza întocmirii documentației cadastrale – 2 exemplare originale;
4. Certificat fiscal pe luna în curs.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30