Tipărire

Eliberare certificat de atestare a edificarii constructiei

1.Autorizaţia de construire şi planuri anexă, în copie;
2.Procesul-verbal de recepție;
3.Plan de situație (cu poșarea locurilor de parcare) și releveele contrucției/construcțiilor cu situția existentă, întocmite de un expert autorizat-cadastru, planuri ce vor sta la baza întocmirii documentației cadastrale – 2 exemplare originale;
4.Certificat fiscal pe luna în curs.


Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu 

 

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30