Tipărire

Vizare autorizatie comercializare piete

Cerere pentru vizarea Autorizatiei de comercializare, vizata de Administratia pietelor Sector 2
Autorizatia de comercializare - original
Contract de închiriere cu administraţia pieţelor sector 2, act adiţional sau convenţie (după caz) pentru cei care deţin spaţii comerciale (chiosc, tonete închise, magazin)


Departament: Directia Urbanism, Cadastru si Gestionare Teritoriu 

 

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Marti 13:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30