URGENT - SE VA COMPLETA PÂNĂ LA 18.10.2021

Primăria Sectorului 2 a demarat o campanie de actualizare a datelor cu privire la modul de depozitare a deșeurilor la nivelul asociațiilor de proprietari având ca scop eficientizarea activității de colectare și transport a acestora. 
În acest sens, avem rugămintea, ca în termen de 7 zile de la primirea solicitării (nu mai târziu de 18.10.2021), să  completați formularul cu informațiile aplicabile asociației dumneavoastră de proprietari.  
Vă mulțumim pentru implicare. completaţi următorul FORMULAR

Formular pentru actualizarea informaţiilor conform Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea asociaţilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Pentru actualizarea informaţiilor conform Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea asociaţilor de proprietari şi administrarea condominiilor, completaţi următorul FORMULAR

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin completarea formularului sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

ÎNŞTIINŢARE POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2

Urmare a ultimelor completări aduse H.C.L. Sector 2 nr. 301/2019 prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2021, vă aducem la cunoștință următoarele obligaţii:

 • „să nu se amplaseze/depoziteze deșeuri de orice tip pe domeniul public sau privat, sisteme/obiecte și dispozitive ilegale de ocupare și blocare a acestuia, constând în: materiale metalice mobile sau alte obiecte, tomberoane, pubele, lăzi, scânduri, sticle, panouri, anvelope auto, materiale de orice tip.
  • SANCȚIUNI: persoane fizice 500 – 1000 lei, persoane juridice 1500 – 2500 lei
 • să nu se ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public, să nu se repare, să nu se spele automobilele/autovehiculele sau obiecte de orice fel pe spații verzi, maluri de lacuri și râuri sau în orice alt loc neautorizat.
  • SANCȚIUNI: persoane fizice 500 – 1000 lei, persoane juridice 1000 – 2000 lei
 • să se comunice de către deținătorul cu orice titlu al imobilului (apartamente, locuințe individuale, anexe gospodărești, căi de acces, împrejmuiri etc) a tuturor lucrărilor (de întreținere, reparații, modificări constructive) reprezentantului Asociației de Proprietari, pentru apartamente, iar pentru locuințe individuale Serviciului Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale Sector 2
  • SANCȚIUNI: persoane fizice 1000 – 1500 lei, persoane juridice 2000 – 2500 lei
 • să se comunice de către reprezentantul Asociației de Proprietari a tuturor lucrărilor (de întreținere, reparații, amenajări interioare) aferente apartamentelor și spațiilor comune în termen de 24 de ore de la data luării la cunoștință, Serviciului Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale Sector 2
  • SANCȚIUNI: persoane fizice 1000 – 1500 lei, persoane juridice 2000 – 2500 lei
 • să nu se depoziteze deșeuri de orice fel în proximitatea limitei proprietății
  • SANCȚIUNI: persoane fizice 1000 – 1500 lei, persoane juridice 2000 – 2500 lei”

În caz de nerespectare a măsurilor impuse, vor fi aplicate sancţiuni contravenţionale conform prevederilor legale.


Material de informare de afișat la avizierul asociației de proprietari

ANUNŢ

Întrucât asociaţiile de proprietari se identifică prin denumire și adresa condominiului, vă rugăm să afișați la loc vizibil, pe peretele exterior al imobilului, în imediata apropiere a căii de acces în imobil, sediul şi denumirea asociaţiei, astfel cum stabilesc  dispozițiile art. 19 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

© 2021 Primăria Sectorului 2 București.