Tipărire

Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice

Director: BOCEA VICTORIŢA
Telefon: 021.2096000 int. 245, 425


Serviciul Achiziţii Publice
Şef serviciu: ISTRATE VASILE


Serviciul Urmărire Derulare Contracte
Şef serviciu:
GRIGORIU VASILE


Biroul Investiţii
Şef birou:
ZMĂU MIHAELA ANCA