Tipărire

Direcţia Administraţie Publică Locală

Director: DUINEA CORINA IOSEFINA

Telefon: 021.2096000 int. 609


Serviciul Administraţie Publică Locală
Şef serviciu: SCACIOC ANA MARIA

Telefon: 021.2096000 int. 658, 641


Biroul Evidenţă Electorală
Şef birou: ENE ALINA-ELENA - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR


Biroul Arhivă 
Şef birou: Vacant