Tipărire

Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2

Director: STEGĂRUŞ DALIA


Serviciul Stare Civilă
Şef Serviciu: KOVACS OFELIA-CRISTINA

Telefon: 0372.106.155 / 021.252.84.51


Compartimentul Transcrieri, Schimbări Nume, Menţiuni


Serviciul Evidenţă Persoane
Sef serviciu: BUTNARIU DUMITRIŢA

Telefon: 021.2520249


Biroul Evidenţă Persoane 1
Şef birou: LEMĂNDROI ELENA


Biroul Evidenţă Persoane 2
Şef birou: MURGEA NICOLETA GABRIELA


Biroul Evidenţă Persoane 3
Şef birou: VLĂSCEANU DUMITRU - delegare atribuţii specifice


Biroul Evidență Persoane 4
Şef birou:  IONICĂ CRISTINA - delegare atribuţii specifice