Tipărire

Dezbatere publică pe tema PUZ sector 2

Domnul primar Toader Mugur Mihai şi domnul viceprimar Dan Cristian Popescu au continuat seria întâlnirilor din cadrul dezbaterilor publice cu reprezentanţii societăţii civile referitoare la elaborarea noului Plan de Urbanism Zonal – PUZ coordonator al sectorului 2. Până la aprobarea sa trebuie parcurse etape importante, care vor conduce la soluţionarea aspectelor aferente unei dezvoltări durabile, iar fiecare dintre ele va implica şi consultarea cetăţenilor, a ONG-urilor şi a tuturor celor interesaţi de această temă, pentru a-şi expune observaţiile atât faţă de situaţia existentă, cât şi faţă de propunerile urbanistice pe raza sectorului 2.

Cu această ocazie, domnul primar Toader Mugur Mihai a declarat: “Am organizat această întâlnire cu dumneavoastră pentru a vă cunoaşte opiniile şi propunerile în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal al sectorului 2 corelat cu procedurile standard. Prin această dezbatere ne-am propus ca încă din etapa de intenţie să armonizăm strategia de dezvoltare locală a sectorului 2, iar consultarea cu dumneavoastră este de mare importanţă pentru noi”.

Această dezbatere reprezintă unul dintre demersurile autorităţii publice locale, care doreşte să vină în sprijinul cetăţenilor în vederea soluţionării aspectelor pe care aceştia le identifică şi care conduce la creşterea gradului de confort şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

PUZ-ul este o documentaţie care are caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice, acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonelor.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesare a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată.