Tipărire

Servicii de recuperare medicală şi tratamente stomatologice gratuite pentru persoanele cu deficiențe locomotorii din sectorul 2

Primăria Sectorului 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2 şi Fundația „Misericors - Trup pentru Suflet” au încheiat o colaborare care prevede acordarea, cu titlu gratuit, de servicii de recuperare medicală şi tratamente stomatologice persoanelor cu deficiențe locomotorii şi neuromotorii aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Copiii şi adulții cu deficiențe locomotorii şi neuromotorii din sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. Sector 2 beneficiază de îngrijire adecvată prin metode moderne şi eficiente de tratament în centre de recuperare dotate cu aparatură de înaltă performanță, grație colaborării încheiate între Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2 şi Fundația „Misericors - Trup pentru Suflet”.

Primele persoane care au început deja să primească tratamente stomatologice gratuite provin de la Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice „Speranța” al Primăriei Sectorului 2.

Serviciile de recuperare medicală şi tratamentele stomatologice gratuite se acordă la sediul Policlinicii Sociale Baba Novac aparținând Fundației Sociale Regina Maria din str. Dristorului nr. 81 - 88, sector 3, la sediul Centrului Medical Premium Wellness din str. Dumitru Brumărescu nr. 1 - 3, Sector 4, sau în centrele altor furnizori de servicii medicale partenere, propuse de Fundaţia „Misericors - Trup pentru Suflet”.

Printre serviciile de recuperare medicală de care beneficiază persoanele aflate în evidența DGASPC Sector 2 la  Centrul Medical Premium Wellness se numără servicii de  fizioterapie, kinetoterapie, electroterapie, masaj terapeutic sau terapie ocupațională.

DGASPC Sector 2 este deschisă colaborărilor cu organizațiile non-guvernamentale care vin în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Colaborarea cu Fundația „Misericors - Trup pentru Suflet” completează serviciile sociale oferite de DGASPC Sector 2 în centrele destinate acestei categorii de beneficiari, oameni aflați în suferință care au mare nevoie de ajutor. Calitatea vieții persoanelor cu dizabilități  şi integrarea acestora în societate reprezintă şi vor reprezenta în continuare priorități ale administrației locale”, a declarat domnul Mugur Mihai Toader, primarul sectorului 2.

Fundația Misericors – Trup pentru suflet este o organizație non-profit dedicată ajutării persoanelor cu dizabilități neuromotorii si locomotorii cărora posibilitățile materiale nu le permit accesul la tratament.

„Misiunea organizației noastre este să fim alături de semenii noștri cu dizabilități neuromotorii şi locomotorii, ajutându-i să depășească barierele puse de starea de sănătate, dar şi de posibilitățile financiare reduse, prin oferirea de servicii medicale recuperatorii şi prin construirea de rampe de acces”, declară reprezentanții Fundației Misericors – Trup pentru suflet, organizație formată dintr-un grup de oameni sensibili la suferința, nevoile şi limitările materiale ale semenilor noștri.