Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ADMINISTRATOR PUBLIC

 

    ELENA TUDOSE

 
Coordonează activitatea:
 • Coordonează activităţile delegate prin Dispoziţia Primarului sectorului 2

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

2020 - prezent; 2014 – 2017 Cadru didactic asociat, catedra de Management, specializarea Politici Publice

 • Contribuţie la crearea curriculum-ului universitar pentru disciplina Politici Publice, introdusă ca materie obligatorie de studiu în anul 2015 în cadrul Facultăţii de Management si Administraţiei Publică, Academia de Studii Economice, Bucureşti.
 • Predarea cursului şi susţinerea seminariilor la disciplina Politici Publice pentru anii universitari II-III şi în cadrul programului de masterat; coordonarea lucrărilor de licenţă/masterat cu specializarea Politici Publice. Academia de Studii Economice Bucureşti Facultatea de Administraţiei şi Management Public

Ianuarie 2021 - Septembrie 2021 Secretar de Stat, Aparatul de lucru al Viceprim-ministrului

 • Coordonarea activităţilor la nivelul ministerelor de linie în vederea elaborării şi îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă; coordonarea activităţii echipei executive din Aparatul de lucru al Viceprim-ministrului; atribuţii de avizare a proiectelor de acte normative, planuri de măsuri sectoriale şi informarea permanentă a Primului-ministru în legătură cu aplicarea măsurilor stabilite prin decizia de numire, în limita delegării explicite; atribuţii de reprezentare oficială la întâlniri de lucru, comitete, delegaţii oficiale în ţară şi în afara ţării; participare la şedinţele de Guvern. Guvernul României

Septembrie 2020 - Ianuarie 2021 Consilier local

 • Consilier local ales, preşedintele Comisiei de utilităţi publice din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, atribuţii de iniţiativă în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, conform Codului Administrativ.

Ianuarie 2019 - Ianuarie 2021 Şef Cabinet Preşedinte

 • Planificarea, organizarea, coordonarea directă şi evaluarea activităţilor curente ale cabinetului Preşedintelui în relaţie cu activitatea politică internă şi externă, activitatea parlamentară, relaţia cu presa, mediul diplomatic etc.
 • Consiliere pe probleme şi procese de politici publice necesare în fundamentarea activităţilor şi deciziilor politice interne şi externe care vizează domenii sectoriale de larg interes public. Uniunea Salvaţi România

Noiembrie 2015 - februarie 2017 Director executiv

 • Elaborarea, planificarea şi implementarea viziunii strategice a organizaţiei în domeniile de referinţă: bună guvernare şi transparenţă, reforma administraţiei publice centrale şi locale, politici de incluziune socială. Coordonarea tuturor activităţilor subsecvente misiunii organizaţiei de a sprijini un proces transparent şi eficient de elaborare a politicilor publice în România.
 • Reprezentarea organizaţiei în relaţia cu partenerii, finanţatorii, mediul diplomatic.
 • Supervizarea directă a managementului operaţional, administrativ, financiar al organizaţiei;
 • Coordonarea strategiei de evaluare internă a organizaţiei, activităţile de evaluare periodică externă precum şi politica de formare continuă a staff-ului organizaţiei; Institutul pentru Politici Publice (IPP)

2004 – 2015 Director de programe

 • Activităţi de cercetare şi management de proiect în implementarea programelor de reformă în domenii precum: reforma administraţiei publice, descentralizare financiară, reforma funcţiei publice, sisteme de performanţă în administraţia locală, politici educaţionale, acces la servicii de interes general. Institutul pentru Politici Publice

2014  Formator autorizat cod COR 242401

 • Formator autorizat ANC cu competenţe generale sociale şi civice, specializarea politici publice. Peste 1.500 de absolvenţi certificaţi (funcţionari publici, staff parlamentar, reprezentanţi mediul de business, experţi societate civilă etc.) ai cursului de formare în politici publice Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

2012 – 2014  Consultant în domeniul reformei administraţiei publice locale

Portofoliu (extrase):

 • Dezvoltarea unui model de selecţie a proiectelor finanţate în perioada 2014 - 2020 din Programul Operaţional Regional;
 • Peer-review pentru prioritizarea criteriilor de selecţie a proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

Contribuţie la elaborarea Studiului Competitive Cities: Reshaping the Economic Geography of Romania 

2014 - 2020  Doctorat Academia de Studii Economice  Bucureşti

 • Management, Teza de doctorat: Benchmarkingul : abordarea managementului serviciilor publice bazata pe criterii de performanta (lucrare disponibilă în biblioteca ASE - http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/authority/186490)

2005 - 2007  Masterat Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti

 • Construcţie politică şi management electoral

2001 - 2005 Licenţa - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice

 • Ştiinţe politice/sociologie

2012  Manager proiect - cod COR 242101 Management de proiect

2014  Formator acreditat - cod COR 242401

 • Banca Mondială

EDUCAȚIE

2014 - 2020  Doctorat Academia de Studii Economice  Bucureşti

 • Management, Teza de doctorat: Benchmarkingul : abordarea managementului serviciilor publice bazata pe criterii de performanta (lucrare disponibilă în biblioteca ASE - http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/authority/186490)

2005 - 2007  Masterat Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti

 • Construcţie politică şi management electoral

2001 - 2005 Licenţa - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice

 • Ştiinţe politice/sociologie

2012  Manager proiect - cod COR 242101 Management de proiect

2014  Formator acreditat - cod COR 242401

CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI

Limba maternă Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere (Ascultare;  Citire) Vorbire (Participare la conversaţie; Discurs oral) Scriere (Exprimare scrisă)

Engleză           C2       C2       C2       C2       C2       C2      

Franceză          B2       B2       B2       B2       B2       B2      

Italiană            A2       A2       A2       A2       A2       A2      

Germană          A1       A1       A1       A1       A1       A1

PUBLICAŢII DE SPECIALITATE

 • Public Administration and Economic Development, Springer Proceedings in Business and Economics, in: Alina Mihaela Dima & Ion Anghel & Razvan Catalin Dobrea (ed.), Economic Recovery After COVID- 19, pages 59-86, Springer, 2021;
 • Using benchmarking for enhancing management of public services. Comparative case studies - UK, Sweden and Romania, Revista de Management Comparat Internaţional, Vol. 21-3, 2020;
 • Politici publice pentru Servicii Publice, Institutul pentru Politici Publice, 2016;
 • Shifting to performance management in municipal public utility services: a brief recent history of benchmarking in Romania –Proceedings of the Eleventh Administration and Public Management International Conference "Strategic Management for Local Communities" organised by the Bucharest University of Economic Studies ,2015;
 • Competitive Cities. Reshaping the Economic Geography of Romania, vol. 1 of 2, World Bank, 2013 ;
 • Serviciile publice municipale: bilanţ la un an de nou mandat şi provocări în contextual regionalizării, 2013;
 • Benchmarking - management approach for public services based on performance criteria : Study Case - Romania in Profiroiu, C., M. and Popescu, R., I. (Eds.) Proceedings of the Ninth Administration and Public Management International Conference "Governance and Management in a Globalised Context" organised by the Bucharest University of Economic Studies, 17-18 June 2013
 • Bugetele locale ale autorităţilor locale din România la cote de avarie, Institutul pentru Politici Publice, 2010;
 • Public Services in the European Union & 27 Member States, in Study commissioned in the framework of the"Mapping of the Public Services" project managed by CEEP under the coordination of Pierre Bauby, PhD in Political Science, Researcher associated with the LED - Paris 8 University Chairman            of         RAP,           May, 2010       -http://www.epsu.org/IMG/pdf/MappinReportDefEN.pdf
 • 2009: Manual didactic Metode   şi          tehnici de        elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, co-autor alături de Prof. Dr. Marius Profiroiu, Ed. Economică, 2009;
 • A Plea for Open Parliaments in the Black Sea Region, The case of Romania, Republic of Moldova, Bulgaria and Georgia, co-autor alături de Abashidze Archil, Mocanu Ghenadie, Munteanu Igor, Smilov Daniel, PhD , Institutul pentru Politici Publice, 2009; 
 • Transparenţa procesului de achiziţii publice în administraţia locală din România: provocări, obstacole, lecţii învăţate, Institutul pentru Politici Publice, 2009;
 • Effective mechanisms for fighting corruption in the Black Sea region, Institutul pentru Politici Publice, 2009;
 • Romania: the secondary influence of public finance on the party system, in ed. Roper, Steven si Ikstens, Janis, co-autor alături de Moraru Adrian, Roper, Steven în Public finance and post-communist party development, Ed. Ashgate, Hampshire, UK, 2008;
 • Barometrul sistemului judiciar românesc, co-autor alături de Lefterache, Lavinia, Selegean, Mihai, Institutul pentru Politici Publice, 2008;
 • Les enjeux de l'intercommunalite en Roumanie : evolution de regroupements ente autorites locales roumains. Mise en perspective avec l'experience franţaise de l'intercommunalite, L'Ambassade de France en Roumanie, 2007;
 • Ghid privind procedurile de sesizare a neregulilor în procesul de achiziţii publice şi sesizarea conflictelor de interese, a incompatibilităţilor, faptelor de corupţie şi îmbogăţirii ilicite, coautor alături de Fusu-Plăiaşu, Georgiana şi Moraru, Adrian, Ed. Cornelius, ISBN ISSN 978-973-85656-9-2, 2006;
 • Legislation and control mechanisms of political parties' funding Czech Republic, Poland, Romania and Ukraine, Institutul pentru Politici Publice, 2005 ;
 • Viitorul funcţiei publice în România: direcţii şi constrângeri, În Economie şi administraţie locală, v. 10, nr. 5, mai 2005;

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INTERNAŢIONALE

 • Using benchmarking for enhancing management of public Service Comparative case studies - UK, Sweden and Romania, Revista de Management Comparat Internaţional, Vol. 21-3, 2020;
 • Benchmarking - Management Approach for Public Services Based on Performance Criteria, Academia.edu, 2016;
 • Benchmarking - management approach for public services based on performance criteria : Study Case - Romania in Profiroiu, C., M. and Popescu, R., I. (Eds.) Proceedings of the Ninth Administration and Public Management International Conference "Governance and Management in a Globalised Context" organised by the Bucharest University of Economic Studies, 17-18 June 2013;
 • Public Services in the European Union & 27 Member States, in Study commissioned in the framework of the"Mapping of the Public Services" project managed by CEEP under the coordination of Pierre Bauby, PhD in Political Science, Researcher associated with the LED - Paris 8 University Chairman of RAP, May, 2010- http://www.epsu.org/IMG/pdf/MappinReportDefEN.pdf
 • Performance indicators - a step ahead for a more effective justice, Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes, 2008;
 • Towards a professional civil service in post-transition Romania, Interscience, Stanford University Library. 

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INTERNAŢIONALE

 • Using benchmarking for enhancing management of public Service Comparative case studies - UK, Sweden and Romania, Revista de Management Comparat Internaţional, Vol. 21-3, 2020;
 • Benchmarking - Management Approach for Public Services Based on Performance Criteria, Academia.edu, 2016;
 • Benchmarking - management approach for public services based on performance criteria : Study Case - Romania in Profiroiu, C., M. and Popescu, R., I. (Eds.) Proceedings of the Ninth Administration and Public Management International Conference "Governance and Management in a Globalised Context" organised by the Bucharest University of Economic Studies, 17-18 June 2013;
 • Public Services in the European Union & 27 Member States, in Study commissioned in the framework of the"Mapping of the Public Services" project managed by CEEP under the coordination of Pierre Bauby, PhD in Political Science, Researcher associated with the LED - Paris 8 University Chairman of RAP, May, 2010- http://www.epsu.org/IMG/pdf/MappinReportDefEN.pdf
 • Performance indicators - a step ahead for a more effective justice, Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes, 2008;
 • Towards a professional civil service in post-transition Romania, Interscience, Stanford University Library. 

CERTIFICATE DE PARTICIPARE LA SESIUNI DE FORMARE/SESIUNI DECOMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE:

 • Certificate de participare la European Liberal Forum, Workshop for proffesional trainers and sesiuni de formare/sesiuni de campaign experts, Reykjavik (2019) comunicări ştiinţifice:
 • Central European University, Budapesta, Public Policy Executive Programs, certificat de absolvire al programului Leading Change (2011)
 • Health Budget Monitoring and Advocacy Certificate, Open Society Institute New York; (2009)
 • Writing effective policy papers to influence decision-making process, Certificate, PASOS, Varşovia; (2007)
 • Modalităţi de accesare de către operatorii economici; ONG uri şi autorităţi locale a finanţărilor din instrumentele structurale ale UE, Camera de Comerţ şi Industrie a României (2007);
 • Fondurile structurale - de la idee la proiect, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (2007);
 • Participarea tinerilor la procesul de decizie în administraţia centrală şi locală, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Institutul Naţional de Administraţie; (2005)
 • Atestat formator Gender Mainstreaming, Centrul Parteneriat pentru Egalitate (2004)

Declarații de avere

 2022-07                   2022-04

Declarații de interese

2022-07                  2022-04

© 2023 Primăria Sectorului 2 București.