Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2287   Total  25.411   Contracte: 11111   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ADMINISTRATOR PUBLIC

 

FLORESCU VICTOR SEBASTIAN

 
Coordonează activitatea:
  • serviciului public de asigurare a curățeniei domeniului public
(atribuţiile sunt delegate prin dispoziţia Primarului Sectorului 2)

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

02/02/2021 – Prezent, Administrator Public Primăria Sectorului 2, Bucureşti (România)

10/10/2018 – 01/03/2021 DIRECTOR ECONOMIC S.C. Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.

▪ Coordonarea direcției economic (biroul contabilitate, biroul buget și compartimentul administrativ, serviciul achiziții publice);

▪ Coordonarea procedurilor de dezvoltare si investitii.

07/02/2018 – 19/10/2018 DIRECTOR ECONOMIC Administratia Domeniului Public Sector 1

▪ Coordonarea direcției economic (biroul contabilitate, biroul buget și compartimentul administrativ);

▪ Coordonarea procedurilor de dezvoltare și investiții;

▪ Coordonarea (împreună/pentru directorul general) serviciului achiziții publice.

19/10/2017 – 07/02/2018 ȘEF SERVICIU BUGET Administrația Domeniului Public

▪ Coordonarea serviciului buget;

▪ Întocmirea bugetului ADP Sector 1 pe anul 2018;

▪ Prezentarea bugetului în comisia economică a Primăriei Sectorului 1.

14/08/2017 – 14/11/2017 SPECIALIST VÂNZĂRI SC Centrul pentru Servicii de Radiotelecomunicații SRL

▪ Identificarea clienților;

▪ Prezentarea pachetului de produse și servicii;

▪ Întocmirea documentației pentru licitații;

▪ Implemetarea soluțiilor contracate;

▪ Identificarea furnizorilor ce pot livra soluții portofoliului de client.

12/06/2017 – prezent DIRECTOR EXECUTIV SC Siafu Managment SRL

▪ Coordonarea departamentului economic și resurse umane;

▪ Gestionarea relațiilor cu instituțiile financiare;

▪ Gestionarea relațiilor cu instituțiile statului;

▪ Selectarea potențialilor client;

▪ Încheierea contractelor de prestări servicii;

▪ Urmărirea desfășurării contractelor.

01/06/2013 – 12/06/2017 DIRECTOR SC Aquarond Construct SRL

▪ Selectarea potențialilor clienți;

▪ Întocmirea dosarelor pentru participarea la licitații;

▪ Încheierea contractelor de prestări servicii;

▪ Participarea la elaborarea lucrărilor de specialitate;

▪ Urmărirea desfășurării contractelor;

▪ Urmărirea implementării proiectelor (acolo unde aceasta este parte în contract).

01/03/2014 – 31/08/2014 ECONOMIST I Spitalul Clinic de Urgență Floreasca

▪ Organizarea licitațiilor publice;

▪ Verificarea întocmirii caietelor de sarcini;

▪ Deschiderea ofertelor;

▪ Președinte sau membru în comisiile de atribuire a contractelor;

▪ Încheierea contractelor și urmărirea derulării acestora;

▪ Emiterea comenzilor în baza contractelor cadru;

▪ Gestionarea contului de SEAP.

15/01/2010 – 08/05/2013 DIRECTOR DEZVOLTARE SC A&S International 2000 SRL

▪ Implementarea programelor europene (FEADR, POP);

▪ Contractarea antreprenorilor generali și urmărirea executarii lucrărilor de construcție silozuri metalice, consolidari de mal, hale industriale, hale depozitare cereale, birouri și  spații de locuit);

▪ Urmărirea derulării contractelor încheiate;

▪ Obținerea autorizațiilor de construcție și de funcționare (obținerea tuturor avizelor necesare, de la autoritățile locale și centrale);

▪ Menţinerea legăturii cu furnizorii/prestatorii de servicii;

▪ Achiziții utilaje agricole, construire baze stocare cereale, fabrica de nutrețuri combinate);

▪ Coordonarea departamentului de logistică. Societatea, pe segmentul produselor farmaceutice veterinare și furajelor, deținea o rețea de depozite în fiecare județ al țării, precum și un număr de 8 depozite regionale. Aprovizionarea acestora se făcea cu flota proprie (6 auto trenuri, 56 de autofurgonete) precum și cu ajutorul marilor case de expediție;

▪ Achiziții de echipamente industriale și agricole (echipamente agricole, lini de producție și ambalare, fabrici de nutrețuri combinate, silozuri cereale);

▪ Achiziții de software și implementarea acestora;

▪ Înființarea societății comerciale;

▪ Documentarea prealabilă pentru domenii noi de activitate (zootehnie);

▪ Înființarea și coordonarea Complexului de vânătoare Singureni (obținerea tuturor avizelor necesare de înființare, realizarea tuturor investițiilor de infrastructură necesare dezvoltării activității, achiziția animalelor).

01/02/2007 – 31/12/2009 DIRECTOR SC Bucovina SRL

▪ Gestionarea întregii activități;

▪ Întocmirea contractelor de prestări servicii, contractelor de furnizare și a facturilor fiscal, precum  și urmărirea plății acestora;

▪ Recrutarea și pregătirea personalului;

▪ Gestionarea relațiilor cu terții.

02/05/2006 – 31/10/2006 ECONOMIST NIRO '93

▪ Întocmirea și urmărirea contractelor de închiriere;

▪ Întocmirea facturilor fiscale și urmărirea achitării acestora în termen;

▪ Aplicarea penalităților la întarzierea termenelor de plată a facturilor fiscale;

12/05/2005 – 02/05/2006 SEF SERVICIU COMERCIAL SC Salubritate Apă și Canal Voluntari

▪ Coordonarea serviciului comercial.

01/04/2005 – 11/05/2005 REFERENT SC Salubritate Apă și Canal Voluntari

▪ Crearea unei baze de date cu vânzările si cumpărăturile efectuate de societate.

01/03/2005 - 31/03/2005 ASISTENT MANAGER SC Salubritate Apă și Canal Voluntari

▪ Controlul grupului de casieri-încasatori

15/06/2002 – 15/10/2003 AGENT TURISM Cristian'76 

EDUCAȚIE

2017 – 2019 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucuresți – Master "Agricultură Durabilă"

2013 – 2017 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucuresți – Facultatea de Agricultură

2005 – 2007 Academia de Studii Economice, Master "Managementul și Administrarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii"

2000 – 2004 Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" - Facultatea de Management Turistic și Comercial

1996 – 2000 Liceul economic "Mircea Vulcanescu" secția - turism

CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI

Limba maternă Română

Limbi străine
▪ Engleză (avansat)
▪ Franceză (începator)

Cunostinte PC: Avansat

Carnet de conducere A, B, C, D, E

Alte cunoștințe, aptitudini sau observații relevante
▪ Administrator baze sportive;
▪ Organizator competiții Federația Ecvestră Română, Topper Club și Clubul de Echitație București.

Declarații de avere

Declarații de interese

© 2022 Primăria Sectorului 2 București.