VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

 

Ing. ADRIAN COSTACHE


Audienţe: 
Joi, începând cu ora 12:00
Telefon: 021.209.60.03
Fax: 021.209.60.81
Email: adrian.costache@ps2.ro
Dimensiune maximă e-mail: 25 MB


AGENDA PUBLICĂ

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

06.11.2020 - Prezent Viceprimar Primăria Sectorului 2, Bucureşti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13
Domeniul de activitate: Administraţie publică
27.01.2020 – 06.11.2020 Şef Departament Manager Sala Palatului R.A.P.P.S.
Domeniul de activitate: Administraţie publică
12.06.2019 - 26.01.2020 Manager de contract Administraţia Pieţelor Sector 2
Modernizare activitati piete
Domeniul de activitate: Administraţie publică
10.09.2018 - 11.06.2019 Şef Serviciu  Administraţia Pieţelor Sector 2
Domeniul de activitate: Administraţie publică
15.02.2016- 09.09.2018 Inginer Serviciul Tehnic Administraţia Pietelor Sector 2
Domeniul de activitate: Administraţie publică
10.04.2012 - 14.02.2016  Administrator Venus Construct S.R.L
Organizare şi comunicare evenimente, coordonare activităţi şi angajaţi.
Domeniul de activitate: Construcţii
04.01.2007 - 30.11.2011 Director Happy Birthday Kids
Activitati recreeative si petrecri pentru copii
2000 - 2005 Asistent Topograf C&C Topoexim SRL
Planificare şi organizare, măsuratori şi execuţie lucrări construcţii şi cadastru
Domeniul de activitate: Topografie şi cadastru

EDUCAȚIE

Perioada: 2009 - 2013
Calificarea / diploma obţinută: Inginer, Ingineria Mediului - Diplomă licenţă seria D, nr. 0077002
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Electrotehnică, cadastru şi topografie, biotehnologie şi protecţia mediului. Dezvoltare Durabila, depozitarea, tratarea si reciclarea deseurilor, utilizarea spatiilor subterane
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e): Limba română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e): Limba engleză B1 B1 B1 B1 B1
Competenţe şi abilităţi sociale: Spirit de echipă, seriozitate, adaptabilitate, responsabilitate
Competenţe şi aptitudini organizatorice: Inițiativă, capacitate de decizie, disciplină și orientare către rezultate
Competenţe şi aptitudini tehnice: Cunoaștere bună a proceselor de control al calității
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer
Permis(e) de conducere: Categoria B

Declarații de avere

Declarații de interese

© 2021 Primăria Sectorului 2 București.