Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2442   Total  25.411   Contracte: 18.383   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

CONSILIER VICEPRIMAR

 

  ANISIE ADRIAN


 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

01.08.2019 Administrator firmă

▪ Domeniu de activitate: investigații

06.06.2019 Colonel în rezervă

2005-05.06.2019 Direcția Generală Anticorupție

1991-2005 Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 4 Poliție

Numele și adresa angajatorului: Ministerul Afacerilor Interne

Domeniul/sectorul de activitate: Poliție Judiciară

Ofiţer de poliţie - cms.șef de politie

05 noiembrie 2013  Director al Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Ilfov - DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE.

07 septembrie 2011 Șef Serviciu Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti din cadrul D.G.A.

01 februarie 2011 Șef Serviciu Analiza Informaţiilor - D.G.A.

16 iunie 2010 Șef Serviciu Judeţean Anticorupţie Giurgiu din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.

15 mai 2010 împuternicit Șef Serviciu Judeţean Anticorupţie Giurgiu - D.G.A.

Mai 2009-15.05.2010 - şef Birou Anchete pentru Administraţie Publică din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.

2007-mai 2009 Serviciul Anchete – Biroul Anchete pentru Administraţie Publică din cadrul

Direcţiei Generale Anticorupţie.

Martie-septembrie 2007 Serviciul Relaţii cu Publicul - D.G.A.

2005-2007 Serviciul Anchete - Biroul Flagrant şi Teste de Integritate -D.G.A.

2000-2005 şef compartiment flagrant şi şef nucleu infracţiuni flagrante - sector 1 Poliție - D.G.P.M.B.

1994-2005 Biroul Judiciar - Secția 4 Poliție București

▪ linii de muncă - spargeri locuinţe, înşelăciuni,flagrant

1991-1994 Biroul Ordine Publică - Secția 4 Poliție București

EDUCAȚIE

2007-2009 MASTERAT - INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROBLEMATICA SOCIALĂ - Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale, specializarea Sociologie - cu tema - Corupţia Factor Generator de Risc la Adresa Securităţii Naţionale în Context European - Universitatea Hyperion Bucureşti,

2003-2004 STUDII POSTUNIVERSITARE - Facultatea de Drept, Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti - specializarea Criminalistică

1999-2003 FACULTATEA DE DREPT, licenţiat Universitatea Ovidius din Constanţa – profilul Criminalistica

1994 - Curs intensiv ofiţeri de poliţie Centrul de studii postuniversitare Bucureşti

1990-1992 Şcoala Militară de Poliţie, Câmpina

1986-1990 Liceul Industrial nr. 27 Bucureşti

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză

Citit

BINE

Scris

BINE

Vorbit   

BINE

Abilități şi competențe sociale: Abilitatea de a lucra şi coabita cu alte persoane, în medii de risc, în situaţii în care comunicarea şi munca în echipă sunt esenţiale. Am conlucrat foarte bine cu colegii, conducerile unităților unde mi-am desfășurat activitatea.

Abilități și Competenţe Tehnice: nivel foarte bun de lucru la calculator

Permis de conducere categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

CERTIFICĂRI

2013 - curs Expert Prevenire si Combaterea Corupției

31.01.- 25.02.2011 curs Analiza Informaţiilor în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică Bucureşti.

2009 - "Implementarea unor sisteme şi proceduri îmbunătăţite pentru Direcţia Generală Anticorupţie" - "Continuarea luptei împotriva corupţiei în Administraţia publică"

2008 - " Elaborarea unei analize de risc şi a metodelor de management de risc"-" Continuarea dezvoltării Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul M.A.!."

2008 - "Workshop pentru dezvoltarea de legislaţie secundară În domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei"-" Continuarea dezvoltării Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul M.A.I."

2007 - Curs "Analiza de risc şi metode de management" - proiect Twinning Phare - "Continuarea dezvoltării Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul M.A.I."

2001 - Curs Furturi de şi din Autoturisme, Centrul de studii postuniversitare Bucureşti

2000 - Curs Drepturile şi libertăţile Fundamentale ale Omului

© 2022 Primăria Sectorului 2 București.