Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2442   Total  25.411   Contracte: 18.383   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

CONSILIER PRIMAR

TRANDAFIR REMUS

      SUSPENDARE


 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

15.02.2021 Consilier în Cadrul Cabinetului Primarului – Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, Bucuresti, România
▪ Consilierea Primarului Sectorului 2 în următoarele domenii: pregătirea și implementarea proiectelor cu finantare nerambursabilă, proiecte și strategii de dezvoltare urbană, probleme generale din sfera administrației publice locale
16.12.2016-26.01.2021 Director Executiv – Consiliul Județean Ilfov, România
▪ Asigurarea managementului de proiect și coordonării tehnice și financiare pentru invesții și proiecte mari finanțate din fonduri structurale și de coeziune
▪ Coordonarea echipelor de experți tehnici și a echipelor de management în cadrul proiectelor elaborate și implementate de Consiliul Județean ▪ Coordonarea activităţilor de reprezentare internaţională a judeţului Ilfov
▪ Participarea în comisiile de elaborare a unor documente strategice la nivel regional și național: Planul de Dezvoltare Regională București – Ilfov 2014-2020, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2014-2035, Masterplanul Generalde Transport al României
▪ Inițierea și implementarea unor parteneriate interne și internaționale în vederea derulării unor proiecte de interes public
▪ Coordonarea funcționarilor publici cu atribuții în domeniul afacerilor europene angajați în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi al Consiliilor Locale din Judeţul Ilfov
▪ Coordonarea activităților de înființare și dezvoltare a proiectelor de stimulare a activității antreprenoriale în județul Ilfov: Nodul Intermodal și Parcul Logistic BIMH, Incubatorul de afaceri al județului Ilfov - Ilfov Business Hub, Parcul Științific și Tehnologic Măgurele
▪ Coordonarea activității Grupurilor de Acțiune Locală ale Județului Ilfov (promovarea antreprenoriatului, monitorizarea masurilor de finanțare a proiectelor antreprenoriale, evaluarea planurilor de afaceri)
▪ Coordonarea programului de preincubare (promovare, mentorat, evluarea planurilor de afaceri) în cadrul Ilfov Business Hub
▪ Coordonarea activităților de relații internaționale și integrare europeană.
12.05.2016-15.12.2016 Consilier Secretar de Stat – Ministerul Fondurilor Europene, România
▪ Coordonare activități AMPOCU, programe pentru antreprenoriat (Romania Start Up Plus, Diaspora Start UP, SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei), Instrumente Financiare
▪ Consiliere Ministru, Secretari de Stat
11.2013-05.2016 Șef Birou Cooperare Internă și Internațională – Consiliul Județean Ilfov, România
▪ Asigurarea managementului de proiect și coordonării tehnice și financiare pentru invesții și proiecte mari finanțate din fonduri structurale și de coeziune
▪ Participarea în comisiile de elaborare a unor documente strategice la nivel regional și național: Planul de Dezvoltare Regională București – Ilfov 2014-2020, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2014-2035, Masterplanul General de Transport al României
▪ Inițierea și implementarea unor parteneriate interne și internaționale în vederea derulării unor proiecte de interes public
▪ Formarea și coordonarea funcționarilor publici cu atribuții în domeniul afacerilor europene angajaţi în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi al Consiliilor Locale din Judeţul Ilfov
▪ Coordonarea acțiunilor și proiectelor ce presupun parteneriate cu mediul ONG
▪ Coordonarea a trei proiecte finanțate prin POSDRU privind promovarea și finanțarea inițiativelor antreprenoriale, dintre care un proiect dedicat antreprenoriatului social
▪ Coordonarea activităților de relații internaționale și integrare europeană
10.2008-11.2013 Administrator – Sc Trandafir Management Enterprise Srl, Craiova, România
▪ Intermedierea de parteneriate la nivel internațional în domeniul mediului și construcțiilor;
▪ Elaborarea și coordonarea de proiecte în domeniul IT&C
▪ Consultanță financiară în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte între diferite companii de la nivel internațional și institutii ale administrației publice din România
▪ Elaborare de proiecte pentru atragere de fonduri nerambursabile
▪ Consultanță în management, elaborarea cererilor de finanțare și a planurilor de afaceri pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile
▪ Consultanță în domeniul achizițiilor publice
10.2013-02.2014 Expert Elaborare Strategii – Sc Alpha Consult & Engineering Srl România
▪ Elaborare rapoarte analitice asupra situației economice a României din perspectiva perioadei de programare 2014 –2020
▪ Propunerea de scenarii de dezvoltare economică pentru perioada 2014 – 2035 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României
09.2013-10.2013 Expert Evaluator Proiecte Finanțate Din Fonduri Europene – Sc Lugera&Makler Romania Srl, România
▪ Verificarea procedurilor de achiziții publice derulate de beneficiarii publici sau privați pe parcursul implementării proiectelor finanțate prin intermediul POSDRU
02.2007-08.2008 Consilier în Cadrul Departamentului de Implementare a Proiectelor – Serviciul Public de Cooperare Internă și Internaţională, România
▪ Inițierea și implementarea unor parteneriate interne și internaționale în vederea derulării unor proiecte de interes public
▪ Coordonarea activităţilor de reprezentare internaţională a judeţului Ilfov▪ Reprezentarea Consiliului Judeţean Ilfov şi a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România pe lângă o serie de asociaţii internaţionale
▪ Atribuții în domeniul managementului financiar în ceea ce privește proiectele dezvoltate de Consiliul Judetean Ilfov
▪ Elaborare de proiecte pentru atragere de fonduri nerambursabile
▪ Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru proiectele aflate în coordonare.
09.2005-07.2006 Coordonator al Biroului de Reprezentare a Consiliului Ilfov de la Bruxelles – Consiliul Județean Ilfov, România
▪ Atribuţii de reprezentare pe lângă instituţiile europene: Comisia Europeană, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor
▪ Asigurarea managementului schimbării în cadrul Biroului de Reprezentare a Consiliului Ilfov de la Bruxelles
▪ Inițierea și încheierea de parteneriate la nivel european în beneficiul Consiliului Județean Ilfov
▪ Participarea în grupuri de lucruri de la nivel european pe problematici legate de dezvoltarea regională și teritorială
▪ Elaborare de proiecte pentru atragere de fonduri nerambursabile
09.2004-02.2007 Consilier în Cadrul Departamentului de Integrare Europeană – Consiliul Județean Ilfov, România
▪ Asigurarea managementului de proiect și coordonării tehnice și financiare pentru investii și proiecte mari finanțate din fonduri structurale și de coeziune;
▪ Inițierea și implementarea unor parteneriate interne și internaționale în vederea derulării unor proiecte de interes public;
▪ Coordonarea activităţilor de reprezentare internaţională a judeţului Ilfov;
▪ Management pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.
02.2021 Expert Poltica Urbană – Banca Mondială, București, România
▪ Contribuții la elaborarea documentului "Politica Urbană a României"
▪ Contribuții la elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului București

EDUCAȚIE

01.10.2003-01.07.2005 Master în Relații Internaționale – Facultatea de Istorie, Universitatea București, București, România
01.10.1999-01.07.2003 Licență Științe Politice în Limba Franceză – Facultatea de Științe Politice și Administrative, Universitatea București, București, România
17.06.2019-21.06.2019 Expert Planificare Urbană Sustenabilă – World Bank & Centre for Liveable Cities Singapore, Singapore, Singapore

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limbă(i) maternă(e): Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere (Ascultare;  Citire) Vorbire (Participare la conversaţie; Discurs oral) Scriere (Exprimare scrisă)
ENGLEZĂ C1 C1 C1 C1 C1
FRANCEZĂ C1 C1 C1 C1 C1
SPANIOLĂ B2 B2 B1 B1 B1
ITALIANĂ B2 B2 B1 B1 B1
Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

© 2022 Primăria Sectorului 2 București.