Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

DIRECȚII

Direcţia Economică

Director: PÎRVAN FLORENTINA TEODORA

Serviciul Contabilitate Financiar
Şef serviciu: PETRE ŞTEFANIA ANTOANELA

Serviciul Buget Local - CFP
Şef serviciu: PAVEL MARTA

Compartiment CFP (nu are prevăzut)

Detalii

Direcţia de Utilități Publice şi Mediu

Director EXECUTIV: STANCU MAGDALENA MĂDĂLINA

Serviciul Utilități Publice și Monitorizare Spațiu Public

Şef serviciu: TEODORECI DRAGOȘ-EUSEBIO

Compartimentul Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă (nu are prevăzut)

Biroul Adăpost Animale
Şef birou: - ANGHILINA ALINA MIHAELA

Web site

Detalii

Direcţia Achiziţii

Director: NICA  ADRIAN - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Serviciul Achiziţii Publice
Şef serviciu: VIZIREANU GEORGETA - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Compartiment Achiziții Sociale (nu are prevăzut)

Detalii

Arhitect Şef

Arhitect Şef: BRATU ALINA ALISA

Detalii

Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu

Director: SEVCIUC IRINA ELENA

Serviciul Autorizare şi Documentatii Urbanism
Şef serviciu: 
ILIESCU STERE DORU - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Compartimentul Regularizări Taxe și Autorizare Activități Economice (nu are prevăzut) 

Serviciul Fond Funciar Cadastru
Şef serviciu: ŞTEFAN LEONORA-LILIANA

Detalii

Direcţia Audit Public Intern

Director: BARBU RALUCA-BEATRICE

Serviciul Audit Public Intern al Primăriei Sectorului 2
Şef serviciu: 
COMAN LUMINIŢA

Serviciul Auditare Servicii Publice de Interes Local
Şef serviciu: PĂTRUŢĂ CONSTANTIN

Detalii

Direcţia Management Resurse Umane

Director: BONDARENCU GEORGETA

Serviciul Organizare, Perfecţionare și Gestiunea Carierei
Şef serviciu:
BUCĂU ROXANA

Serviciul Resurse Umane
Şef serviciu: ENESCU MIRELA

Compartimentul Prevenire şi Protectie (nu are prevăzut)

Compartimentul Control Intern și Managementul Calității (nu are prevăzut)

Detalii

Direcţia Comunicare

Director: IFRIM MIHAI-VALENTIN

Serviciul Secretariat General, Audiențe
Șef serviciu: SAVU ADINA-CORELIA

Serviciul Registratură, Relații cu Publicul
Șef serviciu: TOADER DANIELA- SIMONA

Biroul Comunicare cu Mass-Media și Promovarea Instituției
Șef birou: RADULIAN VIORICA ROXANA - (exercitare cu caracter temporar)

Detalii

Direcţia Digitalizare

Director: IFRIM MIHAI-VALENTIN (delegare atribuţii)

Serviciul Digitalizare și Administrare Infrastructură I.T.
Şef serviciu: IONESCU MARIUS THEODOR

Biroul Digitalizare
Şef birou: - CONSTANTIN PETRICĂ IONUŢ 

Compartimentul Suport IT&C (nu are prevăzut)

Detalii

Direcţia Administrare Întreținere Sedii şi Echipamente

Director: MIHĂILESCU BOGDAN CONSTANTIN

Serviciul Administrativ
Șef servicu: PUIU ELENA (exercitare cu caracter temporar)

Biroul Întreținere Clădiri
Șef birou: CEAUȘU ROOBY RĂZVAN  

Compartimentul Administrare Echipamente (nu are prevăzut)

Detalii

Direcţia Relaţii Comunitare

Director: IONESCU IRINA

Serviciul Relații cu Societatea Civilă și Mediul de Afaceri

Șef serviciu: VACANT

Compartimentul Minorități (nu are prevăzut)

Biroul Spaţiu Locativ
Şef birou:
DINU-LUCAN FLORICA

Detalii

Direcţia Generală Programe de Dezvoltare Urbană şi Fonduri Europene

Director general: - CRISTEA COSIMA IOANA 

Serviciul Management Strategic
Șef serviciu: 
NEDELCU BIANCA ADELINA

Serviciul Fonduri Europene
Şef serviciu: 
CARAMITRU FLORENTINA 

Compartiment Implementare Proiecte nu are prevăzut)

Direcția Investiții Publice

Director: FLORESCU VICTOR CRISTIAN (exercitare cu caracter temporar)

Biroul Documentații Tehnice
Șef birou: DRUGĂU ANDA ELENA (exercitare cu caracter temporar)

Compartimentul de Derulare Investiții (nu are prevăzut)

Serviciul Relații cu Asociații de Proprietari

Șef serviciu: MUNTEANU MONICA MIHAELA

Detalii

Direcţia Juridică

Director executiv: PLATON SABIN  

Serviciul Contencios
Șef serviciu: DONCA MIHAELA GINTA 

Serviciul Asistență Juridică
Şef serviciu: FOGORAȘ GEORGE-CLAUDIU

Serviciul Autoritate Tutelară

Şef serviciu: IORDACHE BIANCA MARIA

Detalii

Direcţia Administraţie Publică Locală

Director: DUINEA CORINA IOSEFINA

Serviciul Administraţie Publică Locală
Şef serviciu: SCACIOC ANA MARIA

Serviciul Arhivă, Evidenţă Electorală și Secretariat
Şef serviciu: - ENE ALINA ELENA

Compartimentul Arhivă (nu are prevăzut)

Detalii

Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2

Director: STEGĂRUŞ DALIA

Serviciul Stare Civiă
Şef serviciu: KOVACS OFELIA-CRISTINA

Biroul Transcrieri, Schimbări Nume, Mențiuni
Şef birou: - MURGEA NICOLETA GABRIELA 

Serviciul Evidenţă Persoane
Şef serviciu: BUTNARIU DUMITRIŢA

Biroul Evidență Persoane 1
Şef birou: LEMĂNDROI ELENA

Biroul Evidență Persoane 2
Şef birou: MURGEA NICOLETA GABRIELA (delegare atribuţii)

Biroul Evidență Persoane 3
Şef birou: IONICĂ CRISTINA-FLORIANA

Biroul Evidență Persoane 4 
Şef birou: POPESCU NICOLETA

Detalii

Serviciul Management Situaţii de Urgenţă

Serviciul Management Situații de Urgenţă
Şef serviciu: COVEŞANU DAN

Detalii

Serviciul Corp Control

Serviciul Corp Control
Şef serviciu: Stoica Gina (exercitare cu caracter temporar)

Detalii

© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu