Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Cum puteţi obţine finanţare pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a pompelor de căldură în blocurile din Sectorul 2

Marţi, 9 aprilie 2024, am lansat apelul de proiecte prin care cei interesați pot obține finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit din domeniile mediu, sport, educație și social, în conformitate cu Legea 350/2005.


Programul de colectare a deşeurilor în Sectorul 2, în perioada sărbătorilor de iarnă

Programul de colectare a deşeurilor în Sectorul 2 va fi modificat temporar în perioada sărbătorilor de iarnă. Datele stabilite de operatorul de salubrizare sunt următoarele:

 • Pentru data de 25.12.2023, fracțiile umedă și uscată se vor colecta în ziua de 23.12.2023.
 • Pentru data de 26.12.2023, fracțiile umedă și uscată se vor colecta în ziua de 24.12.2023.
 • Pentru data de 01.01.2024, fracțiile umedă și uscată se vor colecta în ziua de 30.12.2023.

Vă rugăm să ţineţi cont de aceste date şi să scoateţi sacii/recipientele în zilele menționate, pentru evitarea acumulării unor cantități mari de deșeuri menajere și reciclabile în spațiul public.

Vă mulțumim pentru sprijin și avem rugămintea să faceți cunoscut acest anunț pentru a ajunge informaţia la cât mai multe persoane care locuiesc în Sectorul 2.

Contăm pe sprijinul vostru pentru a menţine curăţenia la noi în sector.


Primăria 24/7: easybox pentru ridicări documente, deschis non-stop, la sediul nostru

Vă invităm la sediul instituţiei pentru a descoperi “Primăria 24/7”. Este vorba despre noul easybox (smart locker), un sistem de livrare şi ridicare colete deja consacrat în industria de curierat, ce şi-a făcut loc şi în administrația publică locală.

Suntem prima autoritate locală din Bucureşti care a montat un sistem de livrare a coletelor la sediul instituției, pentru ca oamenii să îşi poată ridica oricând documentele solicitate, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Astfel, cetăţenii îşi pot ridica documentele solicitate la orice oră din zi şi din noapte, ca urmare a instalării acestui easybox securizat, similar cu cele din industria de curierat.

 

TUTORIAL VIDEO - Cum ridici documente de la EASYBOX Primăria Sectorului 2

 

Datorită acestei noi soluţii inovatoare pentru administraţia publică, oamenii îşi vor putea rezolva problemele administrative şi în afara programului de relații cu publicul al instituţiei, fără a mai fi nevoie să stea la cozi, la ghişee.

„Cred că este o inovaţie la nivelul Bucureştiului, această primărie deschisă 24/7. Îţi laşi numărul de telefon şi adresa de e-mail la registratura primăriei, iar atunci când documentele sunt gata, ele sunt depuse în acest smart locker de unde le poţi ridica primind un SMS cu un cod sau un e-mail cu un cod QR. Documentele pot fi ridicate dimineaţa devreme, seara târziu, în weekend, de sărbători, oricând. Oamenii nu vor mai fi nevoiţi să îşi ia liber de la serviciu ca să vină să îşi ridice documentele de la primărie.”, a explicat primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.

În paralel, Primăria Sectorului 2 lucrează la o procedură pentru ca şi depunerile de documente să se poată realiza fără drumuri la ghişeu.

„În prezent lucrăm la procesul de depunere documente, pe care ne dorim să îl facem similar cu cel de ridicări documente. La depunere, oamenii au nevoie de cele mai multe ori de puțin sprijin în aşa fel încât să ştie că au depus toate documentele necesare. Dacă în mediul privat se poate face, se poate şi în administraţia publică.”, a mai spus primarul Sectorului 2.

Pentru cei care preferă interacțiunea umană, tradiţională, ghişeele rămân deschise, acest easybox fiind o soluţie pentru cei care nu îşi pot ridica documentele solicitate în timpul programului de lucru al instituţiei.


Informaţii utile cu privire la obligativitatea montării contoarelor individuale şi a repartitoarelor de costuri pentru energia termică

Potrivit art. 10*)  alin. 5 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,  cu modificările și compeltările ulterioare 
 
 1. În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire.
 2. În sensul dispoziţiilor alin. (4) - (9), contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate sunt dispozitive care pot fi citite de la distanţă. Condiţiile de fezabilitate tehnică şi de rentabilitate prevăzute la alin. (5) se aplică în continuare. Conform alin. (5) al art. II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 130 din 29 septembrie 2022, în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (10) din Legea nr. 121/2014 contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanţă, dar care au fost deja instalate, se modernizează astfel încât să poată fi citite de la distanţă sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanţă până la 1 ianuarie 2027, cu excepţia cazurilor în care asociaţiile de proprietari demonstrează că acest lucru nu este rentabil în condiţiile stabilite prin art. 10 alin. (6) din aceeaşi lege.
 
Pentru informaţii complete, a se vedea  adresa ANRE nr. 8834 din 18.01.2023 transmisă Primăriei Sectorului 2.

Energie verde şi dezvoltare comunitară la blocurile din Sectorul 2

Sectorul 2 își asumă în fața Comisiei Europene un angajament ferm: să devină neutru din punct de vedere climatic până în 2030, adică să nu polueze mai mult decât poate absorbi natura. Este un pas crucial în direcția protejării mediului înconjurător și a asigurării unui viitor durabil pentru comunitatea noastră.

Alături de noi, doar alte două orașe din România au fost selectate pentru a face parte din prestigiosul program „Misiunea 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”: Cluj-Napoca și Suceava. Această recunoaștere ne onorează și ne motivează să acționăm cu hotărâre în direcția schimbării climatice.

Fiecare dintre aceste orașe va semna un contract privind climatul, în cadrul căruia ne angajăm să implementăm măsuri concrete pentru reducerea amprentei noastre ecologice și pentru protejarea mediului.

Este o oportunitate unică pentru Sectorul 2, deoarece prin acest program putem atrage finanțări esențiale pentru proiecte de protecție a mediului, precum regenerarea spațiilor verzi, producția de energie verde sau îmbunătățirea mobilității și transportului în oraș.

În acest context, ne dorim ca toate acțiunile și investițiile noastre în protecția mediului să fie în deplină concordanță cu angajamentele asumate în fața Comisiei Europene.

Astfel, vă informăm că pe 8 aprilie lansăm un apel de proiecte prin care cei interesați pot obține finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit din domeniile Mediu, Sport, Educație și Social, în conformitate cu Legea 350/2005.

O noutate absolută în acest an este modificarea componentei de mediu după modelul de bune practici al Asociației ÎntreVecini, prin care vom putea finanța echiparea blocurilor cu panouri fotovoltaice și pompe de căldură, precum și realizarea de activități de dezvoltare comunitară sustenabilă.

Dorim să încurajăm astfel participarea activă a cetățenilor Sectorului 2 la procesul de tranziție la neutralitate climatică.

Pentru domeniul Mediu alocăm în 2024 suma de 750.000 de lei, cu posibilitatea de a obține până la 150.000 de lei pe proiect, cu o contribuție minimă de 10% din partea beneficiarilor.

Pentru a afla mai multe informații despre instalarea panourilor fotovoltaice și a pompelor de căldură în blocurile din Sectorul 2, vă invităm vineri, 5 aprilie 2024, începând cu ora 14:00, la sediul Primăriei Sectorului 2, situat pe strada Chiristigiilor nr. 11-13.

Cu sprijinul Asociației Între Vecini, care este partener activ în cadrul programului „Misiunea 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”, vom prezenta principalele elemente ale programului și vom traduce cerințele tehnice pentru eligibilitate în termeni accesibili tuturor.

Cei care doresc să participe la evenimentul ENERGIE VERDE LA BLOC sunt rugaţi să completeze următorul formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl6V2uWMCrNwLwCCvOp7raf3kxrQumeTRqsE5jXzCWQSbAjA/viewform.


ATENȚIE! Programul de depunere a dosarelor cu documentele justificative pentru Rabla Local se prelungește până pe 29 decembrie 2023

Am prelungit perioada de depunere a documentelor justificative în Programul Rabla Local pentru solicitanții care s-au înregistrat în prealabil pe site-ul AFM, dar încă nu au depus documentele necesare la Primărie. Setul de documente se poate depune până la data de 29.12.2023.

Documentele necesare sunt următoarele:

 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate-tipizat, anexa 2 disponibilă la sfârşitul paginii;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal-tipizat, anexa 3 disponibilă la sfârşitul  paginii;
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu sunteți înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Sector 2;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu sunteți înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, emis de DVBL Sector 2;
 • Extras de cont bancar (doar în cazul în care nu sunteți titularul contului bancar respectiv, este necesar să depuneți și copia CI a titularului contului).

Pentru situații particulare depuneți și:

 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;
 • Copie act succesiune/partaj judiciar, pentru situații particulare.
 • Dacă autovehiculul este deținut în coproprietate se completează cererea-anexa 4 de către toți coproprietarii, depunându-se împreună cu aceasta copii ale actelor autovehiculului și un extras pentru contul bancar agreat de aceștia, iar pentru fiecare coproprietar, acordul prelucrare date-anexa 2, copia cărții de identitate și cele 2 certificate fiscale aferente.

Documentele pot fi depuse fizic la registratura instituției din str. Chiristigiilor nr. 11-13 sau online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documentele transmise electronic se depun în format .pdf, , scanate lizibil, integral.

IMPORTANT! Completați în cerere numărul de telefon pentru a putea fi contactați.

După ce dosarul complet și eligibil va fi aprobat, proprietarul autovehiculului de casat va fi invitat să semneze contractul de finanțare cu primăria, printr-o notificare SMS.

Solicitanții neeligibili vor fi înștiințați în scris.

În acest răstimp, vă rugăm nu casați, nu radiați autovehiculul, deoarece, conform ORDINULUI Nr. 864/2023 din 30 martie 2023, casarea și radierea din evidențele fiscale și din circulație se fac numai după semnarea contractului de finanțare cu primăria.

Amintim condițiile de eligibilitate în cadrul Programului Rabla Local:

Este considerat eligibil pentru finanţare solicitantul care:

 • are domiciliul pe raza Sectorului 2;
 • are autovehiculul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și figurează în evidențele fiscale ale Sectorului 2 (excepția face persoana care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar/dezbaterii procedurii succesorale);
 • nu are restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat;
 •  nu are condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului;
 •  nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare din alte programe pentru același autovehicul;
 • se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Este considerat eligibil autovehiculul care: 

 • este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Sector 2;
 • la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației (dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării);
 • are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 • conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

 


Programul de colectare a brazilor de Crăciun în Sectorul 2

Programul de colectare a brazilor de Crăciun în Sectorul 2

Colectarea gratuită a brazilor de Crăciun în Sectorul 2 începe sâmbăta aceasta, pe 6 ianuarie 2024.

Programul special de colectare a brazilor de Crăciun se va desfăşura în primele două weekenduri din luna ianuarie 2024, mai precis în zilele de:

- 06.01.2024

- 07.01.2024

- 13.01.2024

- 14.01.2024

Facem un apel către toţi locuitorii Sectorului 2 să scoată brazii din case doar în aceste zile, pentru o colectare eficientă în vederea reciclării.

 

Important!

Brazii nu trebuie aruncaţi la întâmplare pe domeniul public: spații verzi, grădinile blocurilor, trotuare etc. Pentru a putea fi preluaţi în mod organizat de către echipele operatorului de salubritate, trebuie depozitaţi în punctele de ridicare a fracţiei uscate de la bloc. Cei care locuiesc la case îi pot lăsa în faţa porţii.

Brazii vor fi preluaţi cu mașini dedicate, pregătite să transporte doar bio-deșeu.

O altă rugăminte pe care o adresăm cetăţenilor este curăţarea completă a brazilor de podoabe sau resturi de beteală ori alte ornamente. Brazii vor fi tocați şi, la fel ca şi anul trecut, vom folosi amestecul în compost/îngrășământ natural pentru spațiile verzi și parcurile de la noi din sector.

Vă mulţumim pentru sprijin!


DGASPC Sector 2 continuă campania de recrutare, formare, atestare și angajare de persoane care doresc să profeseze ca asistenți maternali profesioniști

                                      FONDUL SOCIAL EUROPEAN
                                      Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
                                      Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
                                      Proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,
                                      Cod proiect POCU/480/4/19/127169
                                      Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu