Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Programul Rabla Local 2023

Programul Rabla Local 2023. Ce trebuie să ştii dacă vrei să te înscrii 

Astăzi, 21 aprilie 2023, ne-am înscris în Programul “Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). Am depus cererea de finanțare și documentația necesară. Această primă etapă este dedicată Primăriilor, urmând ca AFM să lanseze cea de a doua etapă dedicată înscrierii persoanelor fizice, tot pe aceeași platforma digitală a AFM, unică la nivel național.  

Înscrierea persoanelor fizice pe platforma AFM 

După încheierea contractelor de delegare între AFM şi primării şi publicarea pe site-ul www.afm.ro a listei cu primăriile care au încheiat contracte de delegare, AFM va lansa deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanţii persoane fizice şi sumele alocate. O să vă ținem la curent cu momentul lansării apelului de înscriere. 

IMPORTANT! Proprietarii persoane fizice, care vor să scape de maşinile mai vechi de 15 ani, trebuie să aştepte anunţul de deschidere din partea AFM şi de-abia apoi  se pot înscrie prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie exclusiv de AFM. 

Finanţare pentru 3.000 de autovehicule uzate în Sectorul 2 

Primăria Sectorului 2 a solicitat AFM finanţare pentru un număr de 3.000 de autovehicule. Bugetul total al programului „Casarea autovehiculelor uzate din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti" pentru 2023 este de 9.000.000 lei, cu o cofinanţare de la bugetul local de 1.800.000 lei. 

3.000 de lei pentru maşinile mai vechi de 15 ani 

Proprietarii vor putea casa maşinile mai vechi de 15 ani în schimbul sumei de 3.000 de lei. Din totalul stimulentului pentru casare, 2.400 de lei vor fi suportaţi din bugetul AFM, iar restul de 600 de lei din bugetul local. 
În cadrul programului Rabla Local, proprietarii nu sunt obligaţi să folosească stimulentul primit pentru cumpărarea unei alte mașini aşa cum se întâmplă în cazul programului
Rabla desfăşurat la nivel naţional.
 

Paşi de urmat dacă eşti din Sectorul 2: 

Pasul 1. Vă înscrieți pe platforma online a AFM, pe pagina de internet a AFM www.afm.ro la secțiunea „Programe de finanțare”. 

Pasul 2. După înscrierea pe platforma online AFM, trebuie să depuneți la Primăria Sectorului 2 cererea de înscriere şi documentele care atestă eligibilitatea. Cererea şi documentele pot fi aduse: 

 •  Fizic - la sediul PS2 biroul relații cu publicul  
 • Online -  pe e-mail, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. În acest caz, cererea va fi scanată/fotografiată și va conține semnătura olografă a beneficiarului sau semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere ( conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei). Documentele transmise electronic se acceptă numai în format PDF, lizibil. 

Pasul 3.  După ce reprezentanții Primăriei Sectorului 2 aprobă dosarul, aveți termen 5 zile să încheiați contractul de finanțare cu instituţia locală (fără contractul de finanţare NU puteți merge către un centru autorizat de casare); 

Pasul 4. După semnarea contractului de finanţare cu Primăria, aveți la dispoziţie 30 de zile să aduceți la Primăria Sectorului 2: 

 •  adeverința de dezmembrare 
 •  certificatul de radiere din circulație 
 •  dovada scoaterii din evidenţa fiscală. 

Pasul 5. Stimulentul de casare de 3.000 de lei va fi virat în termen de 5 zile în contul dvs. de la depunerea la Primărie a adeverinței de dezmembrare, a certificatului de radiere şi a dovezii scoaterii din evidenţa fiscală. 

Ce acte trebuie să depui la Primăria Sectorului 2 

 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate; 

 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;

 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;

 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;

 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Sector 2 a Municipiului București;

 • Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;

 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;

 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;

 • Extras de cont.

Condiții de înscriere a mașinilor în program 

Este considerat eligibil autovehiculul care: 

 •     este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Sector 2;
 •     la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 •     are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 •     conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Condiții pentru proprietarii persoane fizice 

 •     Să aveți domiciliul sau reședința pe raza Primăriei Sectorului 2;
 •     Să nu aveți restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat;
 •     Să nu aveți condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului;
 •     Să nu folosiți aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe.

 

 


Susținem producătorii locali și comercianții prin reducerea tarifelor pentru închirierea spațiilor comerciale din Piața Cremenița

În ultima ședință a Consiliului Local am adoptat noi tarife pentru închirierea spațiilor de comercializare din Piața Cremenița și am modificat regulamentul de funcționare atât în beneficiul producătorilor/comercianților, cât și al cumpărătorilor. Am făcut acest lucru pentru că ne dorim să dăm posibilitatea producătorilor și comercianților să își vândă marfa în condiții optime, iar locuitorii din zonă să se poată aproviziona cu produse proaspete direct din vecinătatea casei lor.


Ce faceți în caz de cutremur? 8 puncte de adunare în Sectorul 2

Este important să știți ce să faceți în cazul producerii unui dezastru. Se recurge la evacuarea imediată ca măsură de protecție a cetățenilor, atunci când pericolul atinge un grad ridicat.


Susținem mediul de afaceri prin eliminarea birocrației inutile

Odată cu introducerea noii metodologii de emitere a autorizației pentru desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi  932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2, facem un pas important în sprijinirea antreprenorilor din acest domeniu. 


Informații detaliate

Primăria Sectorului 2 a lansat licitația deschisă internațională pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare în Sectorul 2 - documentația pentru atribuirea contractului de concesiune este disponibilă pentru acces direct, nerestricționat și complet gratuit la: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100017560

Valoarea totală estimată a contractului este de 2.062.651.873 fără TVA, durata contractului de concesiune: 8 ani. 

Întregul proces de elaborare a documentației de atribuire a fost unul deschis și transparent încă de la debut: Primăria Sectorului 2 a publicat spre consultare publică toată documentația de atribuire pe site-ul propriu și pe site-ul dedicat salubrizare.ps2.ro,  a fost organizată consultare de piață cu operatorii și au fost integrate propuneri primite în cadrul acestui proces de amplă consultare. De asemenea, Primăria Sectorului 2 a beneficiat de servicii de consultanță specializată din partea Ramboll South East - Europe în elaborarea documentației de atribuire, precum și de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale pe parcursul acestui proces. 

“La 23 de ani  de la încheierea contractului de servicii cu operatorul de salubritate în Sectorul 2, lansarea acestei licitații este o premieră și un reset complet pentru modul în care vom aborda curățenia la noi în sector. Este un pas esențial pentru civilizarea sectorului, cu impact direct în creșterea calității vieții oamenilor, a protecției mediului și a sănătății publice. Vom colecta deșeurile pe 5 fracții, vom crește semnificativ măturatul mecanizat și spălatul străzilor pentru a preveni poluarea cu praf, curățenia stradală va include și zonele din spatele blocurilor, vom avea o flotă modernă de mașini care vor ridica deșeurile. Dar în același timp vom monitoriza constant respectarea obligațiilor contractuale de către operator și de cetățeni pentru că - așa cum am mai spus - e responsabilitatea noastră, a tuturor, să avem un sector curat”, a declarat Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.

Paradigma schimbării salubrizării a demarat de anul trecut.  Administrația locală a introdus modificări importante - utilizatorii casnici și non-casnici sunt în control direct asupra serviciului prestat și plătesc cât gunoi aruncă (principiul european “pay as you throw”), conform unor tarife diferențiate pentru a stimula creșterea gradului de colectare selectivă. „Acum, urmează pasul doi – lansarea licitației pentru desemnarea unui nou operator, conform unei strategii axate pe principii și cerințe concrete: creșterea eficienței și calității serviciului, investiții masive în modernizarea infrastructurii de colectare și transport deșeuri, monitorizarea calității serviciului prestat (conform unor indicatori tehnici și de performanță obiectivi). Sacul de gunoi abandonat la stâlp trebuie înlocuit cu pubele cu sistem inteligent cu etichete RFID. Măturatul stradal nu e suficient, trebuie dublat de un sistem mecanizat (aspiratoare) când vine vorba de curățenie stradală de secol 21. Un serviciu prestat de mântuială trebuie înlocuit cu monitorizarea echipamentelor prin GPS, indicatori de performanță de neignorat și penalizări în caz de nevoie” , declară Radu Mihaiu.

Data limită de depunere a ofertelor este 5 septembrie. “Sperăm să avem un proces nu doar transparent, ci și competitiv. Primăria Sectorului 2 este gata să răspundă oricăror solicitări de clarificare din partea operatorilor de salubritate interesați, dar în egală măsură sper ca procesul să fie unul echitabil și constructiv, să nu fie blocat prin contestații așa cum se întâmplă, din păcate, în multe cazuri cu procedurile de achiziție publică pentru aceste contracte, a mai declarat edilul Sectorului 2. 

Transparența tuturor pașilor premergători lansării licitației.

Licitația este pregătită de peste 1 an, iar etapele sale au fost prezentate și dezbătute public, în mod transparent pentru că vorbim de un serviciu public strategic, cu impact direct în îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor și în dezvoltarea socio-economică a sectorului.  Toți pașii premergători lansării acestei licitații au ținut cont de 3 criterii esențiale: transparență, eficiență și competitivitate. Întreaga documentație are la bază un Studiu amplu de Oportunitate, care oferă o radiografie a realității, dar și a pașilor de urmat pentru creșterea calității și eficienței serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 2. Astfel, Studiul (publicat pe site-ul instituției și pus în dezbatere publică în perioada 3.04-10.04 2022) oferă o imagine clară a investițiilor necesare, a parametrilor de performanță și a costurilor necesare pentru realizarea unui serviciu de calitate, o dimensionare tehnică și umană a viitorilor operatori,  dar stabilește și criteriile contractuale.

Pentru a fi cât mai ancorați în realitate și pentru a ține cont de piață, Primăria Sectorului 2 a organizat și o procedură specifică de consultare a pieței (publicată pe site-ul instituției, dar și în SEAP) cu tema “Actualizarea documentației de atribuire (caiet de sarcini actualizat și anexe aferente) pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare”. Consultarea pieței a fost dublată și de o invitație de participare la ședința de consultare publică din data de 10.05.2022, la care au participat operatorii economici de profil. De asemenea, pe data de 16.05.2022 a fost publicat  în SEAP Raportul nr. 93207, în care a fost detaliat rezultatul procesului de consultare.
 

Detalii despre documentație

Durata contractului de delegare a serviciului este de 8 ani - motivele: specificitățile furnizării acestor servicii în condiții de monopol reglementat, obținerea unor tarife scăzute pentru populație, dar și pentru recuperarea investițiilor masive în recipiente și vehicule făcute de operator (cu o durată de funcționare de 8 ani).

Principalele activități ce urmează a fi delegate: 

(a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, altele decât cele prevăzute la art.17 alin.(5) lit.a) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; 

(b) colectarea separată, transport separat și sortare a deșeurilor menajere și similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții prevăzute la art.17 alin.(5) lit.a) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 

(c) colectarea separată și transport separat al biodeșeurilor menajere și similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, prevăzute la art.33 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; (2) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 (3) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 (4) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; 

(5) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. 

Valoarea totală estimată a contractului este de 2.062.651.873 RON. În cadrul documentației, sunt incluse valorile estimate per fiecare tip de activitate, și anume:

 • activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, cu o valoare de 939.856.047 lei fără TVA;
 • activitatea de salubrizare stradală, cu o valoare de 1.017.097.869 lei fără TVA;
 • activitatea de iarnă (deszăpezire) cu o valoare de 105.697.957 lei fără TVA. 

Criteriul de atribuire este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” și se bazează pe 3 piloni de bază:

 1. Prețul ofertei cu o pondere de 50% - Tarifele de operare per fiecare tip de activitate, după cum urmează:

T1 = tariful pentru activitatea de colectare separată și transport a deșeurilor menajere și similare prevăzute la art.17 alin.(5) lit.a) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (deșeuri reciclabile menajere și similare, inclusiv deșeurile din piețe) (lei/tonă)

T2 = tariful pentru activitatea de colectare separată și transport a biodeșeurilor menajere și similare, prevăzute la art.33 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (biodeșeuri menajere și similare, inclusiv deșeurile din piețe) (lei/tonă)

T3 = tariful pentru activitatea de colectare separată și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât cele prevăzute la art.17 alin.(5) lit.a) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (alte categorii de deșeuri - reziduale, voluminoase, periculoase, textile - menajere și similare, inclusiv deșeurile din piețe) (lei/tonă)

T4 = tariful pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor din construcții și desființări de la populație (lei/tonă)

T5 = tariful pentru activitatea de colectare cadavre de animale de pe domeniul public și predarea acestora (lei/kg)

T6 = tariful pentru activitatea de măturat manual (lei/1000 mp)

T7 = tariful pentru activitatea de măturat mecanizat (lei/1000 mp)

T8 = tariful pentru activitatea de întreținere curățenie (lei/1000 mp)

T9 = tariful pentru activitatea de răzuit rigole (lei/ml)

T10 = tariful pentru activitatea de stropit carosabil (lei/1000 mp)

T11 = tariful pentru activitatea de spălat stradal (lei/1000 mp)

T12 = tarif pentru activitatea de curățat manual zăpada și gheața

T13 = tarif pentru activitatea de încărcat, transport zăpadă și gheață (lei/mc)

T14 = tarif pentru activitatea de pluguit (lei/1000 mp)

T15 = tarif pentru activitatea de combatere polei cu sare pură (lei/1000 mp)

T16 = tarif pentru activitatea de combatere polei cu emulsie de sare (lei/1000 mp)

T17 = tarif pentru activitatea de combatere polei cu clorură de calciu (lei/1000 mp)

Mecanismul de plată va fi pe bază de tarif de salubrizare, care pentru utilizatorii finali reprezintă suma a 3 tarife distincte: tariful distinct pentru deșeurile reciclabile, tariful distinct pentru biodeșeurile colectate separat și tariful distinct aferent celorlalte categorii de deșeuri. Important de menționat – tariful pentru utilizatorii casnici, ce acoperă toate activitățile (colectare, transport, tratare, eliminare deșeuri) nu poate depăși capacitatea de plată a populației (pentru primul an de operare tariful este estimat la 27,86 lei/persoană/lună).

Documentația de atribuire ține cont de principiul suportabilității (o balanță echitabilă între veniturile populației și tarifele pentru servicii de utilitate publică), iar Primăria Sectorului 2 urmărește obținerea unui tarif cât mai mic, care să încurajeze un grad ridicat de contractare și atingerea țintelor de colectare selectivă și de depozitare la groapă asumate de România. 

 1. Mijloacele de transport trebuie să asigure un nivel superior de protecție a mediului – pondere 45%. Vorbim de 97 de autovehicule care trebuie să respecte standardele de performanță privind emisiile (minim Euro 5). În documentație, sunt descrise în detaliu caracteristicile și tipologiile de autovehicule.
 2. Sistem mecanizat pentru componenta de măturat stradal – Este o măsură esențială pentru creșterea calității aerului și cea mai eficientă metodă de reducere a particulelor în suspensie.  

Componenta de monitorizare a eficienței și calității serviciului prestat inclusă în documentația de atribuire reprezintă, de asemenea, un mare pas înainte în modul în care vor fi realizate/plătite activitățile de salubrizare (ridicare a deșeurilor și curățenia căilor publice), respectiv deszăpezire, la nivelul Sectorului 2. Există indicatori concreți pentru fiecare tip de sub-activitate în parte, respectiv sisteme inteligente de urmărire a realizării acestora (monitorizare GPS, etichete RFID, aplicație integrată pentru cetățeni etc), iar nerespectarea lor va atrage sancțiuni pentru operator. 


Lansăm înscrierea în Programul 5 de reabilitare termică a blocurilor

Lansăm cea de-a cincea etapă de înscrieri pentru reabilitarea termică a blocurilor prin Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Asociaţiile de Proprietari din Sectorul 2 sunt invitate să se înscrie în acest Programul 5 până pe 30 iunie 2023. Vă reamintim că programul local de creștere a performanței energetice este axat pe lucrări de izolare termică a pereților exteriori ai blocului, inclusiv închiderea balcoanelor, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde. 


Update: Sprijin pentru personale care găzduiesc refugiați proveniți din zona conflictului din Ucraina

Mulți români au dat dovada de solidaritate față de semeni aflați în dificultate și găzduiesc în propriile locuințe refugiați proveniți din Ucraina. Printre aceștia se numără și oameni generoși ce au ales să-și împartă cu ei puținul pe care îl au.


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.