Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Dezbatere publică privind taxa de habitat

În temeiul art. 7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 că marţi, 29 ianuarie 2019, la ora 15.00, la Sala „I. L. Caragiale” de la etajul III al Primăriei Sectorului 2 situată pe strada Chiristigiilor numerele 11 – 13, va organiza o dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare şi aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat şi destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
Persoanele interesate sunt aşteptate cu propuneri şi sugestii privind taxa de habitat. 


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu