Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2302   Total  25.411   Contracte: 12050   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Managementul performanței la Primăria Sectorului 2

Primăriei Sectorului 2 urmărește consolidarea capacității sale administrative pentru susținerea unui management calitativ și performant prin implementarea și utilizarea instrumentului de autoevaluare CAF. În acest sens, vineri, 10 ianuarie 2020, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2”.

Cu această ocazie, domnul Primar Toader Mugur Mihai a declarat: "Este un proiect cofinanțat în proporție de 98% de din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Prin acest proiect urmărim implementarea, în cadrul Primăriei Sectorului 2, a cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituției noastre.

Este un instrument de management al calității care a fost inițiat de rețeaua administrațiilor publice europene și are obiective bine determinate: în primul rând de a introduce în rândul administrației cultura excelenței și principiile managementului total al calității, de a ghida administrația publică în matricea ciclului complet, respectiv planificare, implementare, verificare și acțiune.

Important, și ce ne interesează pe noi, este ca acest proiect odată implementat să identifice domeniile de îmbunătățire a activității și, în primul rând, acest principiu al managementului excelenței totale și să prioritizeze acțiunile pe care le vom întreprinde pe baza punctelor tari, identificate de evaluatori".


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.