Tipărire

Lista locurilor libere de parcare arondate adresei/adreselor din sectorul 2, la data de 21.12.2020

Cererile se depun la Administraţia Domeniului Public Sector 2

, ,