Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Ghid pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie

Vă prezentăm un scurt ghid util pentru cei ce se încadrează la categoria de beneificari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței sau ai suplimentului pentru energie.

1.Tot ce trebuie să știți despre Ajutoarele pentru Încălzirea Locuinței în sezonul rece

Pe ce perioadă se acordă:

Ajutoarele pentru Încălzirea Locuinței se acordă pe toată perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022).

Cine poate beneficia

Familiile care au un venit lunar pe membru de familie până la 1.386 lei și persoanelor singure care au venitul lunar până la 2.053 lei.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia:

-alocaţiei de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993
-ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001
-alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010
-bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006
-burselor școlare
-sumelor acordate în baza art. 51 alin (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011/ la ce se refera acestea?
-stimulentului educațional prevăzut de Legea nr.248/2015
-sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
-veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
-sumelor ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale
-sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională

Care sunt cuantumurile

Cuantumurile ajutoarelor depind de tipul de venit lunar pe care îl aveți și de tipul de încălzire utilizat. Toate detaliile le găsiți în tabelul de mai jos.

 

Venitul net pe membru
de familie (lei)

Valoarea lunară a compensării/ ajutorului pentru încălzirea locuinței cu

Energie termică furnizată în sistem
centralizat
(Compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar)

 

Gaze naturale
(Cuantum maxim ajutor)(lei)

Combustibili solizi și/sau petrolieri
( Cuantum maxim ajutor)(lei)

Energie electrică
(Cuantum maxim ajutor)(lei)

De la

Până la

Familii/persoane singure

Familii/persoane singure

Familii/persoane singure

Familii/persoane singure

0

200

100%

250

 

320

500

200,1

320

90%

225

 

288

450

320,1

440

80%

200

 

256

400

440,1

560

70%

175

 

224

350

560,1

680

60%

150

 

192

300

680,1

920

50%

125

 

160

250

920,1

1.040

40%

100

 

128

200

1.040,1

1.160

30%

75

 

96

150

1.160.1

1.280

20%

50

 

64

100

1.280,1

1.386

10%

25

32

50

Pentru persoanele singure :

1.280,1

2.053

10%

25

32

50

Ce documente trebuie să depuneți

1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială – Formularul îl găsiți aici: https://social2.ro/wp-content/uploads/2021/10/Cerere-Tip-Var-Finala-20211018.pdf
2. Acte doveditoare (în copie):
3. Acte de identitate pentru toţi membrii familiei (CI, BI, CN etc.)
4. Acte privitoare la veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, adeverinţă salariu etc.)
5. Acte privitoare la regimul juridic al locuinţei (contractul de închiriere, certificat de moştenire etc.)
6. Factură gaze naturale sau energie electrică, după caz
7. Adeverinţă Asociaţie Proprietari

Termen depunere

Pentru a putea beneficia de ajutor pe întreaga perioadă a sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022) cererile trebuie depuse până cel târziu la data de 20.11.2021. După această dată, pentru cererile depuse până la data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat începând cu luna respectivă. Dacă depuneți cererile după data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat începând cu luna următoare.

Modalitate depunere/ Cum și unde depuneți documentele

Documentele pot fi depuse la următoarele sedii ale D.G.A.S.P.C. Sector 2, unde sunt verificate și solicitanţii sunt ajutaţi la completarea cererilor:

- Serviciul Asistență Socială Baicului cu sediul în București, Str. Heliade Între Vii nr. 36, Sector 2, telefon 021.241.23.30, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- Serviciul Asistență Socială Mașina de Pâine cu sediul în București, Str. Glinka nr. 7A, Sector 2, telefon 021.242.75.60, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- Serviciul Asistență Socială Pantelimon cu sediul în București, Bld. Basarabia nr. 90, Sector 2, telefon 021.250.06.61, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- Serviciul Asistență Socială Silvestru cu sediul în București, Calea Moșilor nr. 132, Sector 2, telefon 021.252.19.70, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi 08:30 – 16:00

Vineri 08:30 – 13:30

Documentele pot fi depuse:

-Fizic - Personal sau prin reprezentantul asociaţiei la punctele de registratură ale D.G.A.S.P.C. Sector 2
-Online - E-mail (vezi adresele de mai sus)
-Prin poştă pe adresa: Str. Olari nr. 15, Sector 2, București

Important!

În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, în vederea acordării sau respingerii dreptului este obligatorie realizarea anchetei sociale.

1. Tot ce trebuie să știți despre Suplimentul pentru energie

Perioadă de acordare

Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului pentru acoperirea unei părți din consumul energetic al gospodăriei şi se acordă cumulat pentru toate tipurile de consum energetic, respectiv energie electrică, gaze naturale, energie termică şi combustibili solizi şi/sau petrolieri, în baza facturilor emise de către furnizor

Important!

Persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei pot aplica și pentru suplimentul pentru energie. Pentru ambele beneficii,  completați o singură cerere.

Cine poate beneficia

1Persoanele singure şi familiile care beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei
2. Persoanele singure care au venitul net lunar până în 2.053 lei ori familiile care au venitul net lunar pe membru de familie până în 1.386 lei şi care nu au alte proprietăţi sau bunuri, aşa cum sunt prevăzute în cerere, şi sunt proprietari ai locuinţei pentru care solicită ajutorul sau deţin un contract de închiriere, comodat sau concesiune pentru aceasta.

Care sunt cuantumurile

Gaze naturale: 10 lei/lună;
- Energie electrică: 30 lei/lună (în situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună);
- Combustibili solizi şi/sau petrolieri: 20 lei/lună;
- Energie termică furnizată în sistem centralizat: 10 lei/lună.

Ce documente trebuie să depuneți

1. Cerere
2. Actele de identitate ale tuturor membrilor familie.
3. Dovezile de venit ale membrilor familiei
4. Facturile emise de furnizori (gaze naturale şi energie electrică)

Cum și unde depuneți actele

Documentele pot fi depuse la următoarele sedii ale D.G.A.S.P.C. Sector 2, unde sunt verificate și solicitanţii sunt ajutaţi la completarea cererilor:

- Serviciul Asistență Socială Baicului cu sediul în București, Str. Heliade Între Vii nr. 36, Sector 2, telefon 021.241.23.30, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- Serviciul Asistență Socială Mașina de Pâine cu sediul în București, Str. Glinka nr. 7A, Sector 2, telefon 021.242.75.60, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- Serviciul Asistență Socială Pantelimon cu sediul în București, Bld. Basarabia nr. 90, Sector 2, telefon 021.250.06.61, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- Serviciul Asistență Socială Silvestru cu sediul în București, Calea Moșilor nr. 132, Sector 2, telefon 021.252.19.70, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi 08:30 – 16:00
Vineri 08:30 – 13:30

Documentele pot fi depuse:

- Fizic - Personal sau prin reprezentantul asociaţiei la punctele de registratură ale D.G.A.S.P.C. Sector 2
- Online - E-mail (vezi adresele de mai sus)
- Prin poştă pe adresa: Str. Olari nr. 15, Sector 2, București


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu