Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Susținem mediul de afaceri prin eliminarea birocrației inutile

Odată cu introducerea noii metodologii de emitere a autorizației pentru desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi  932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2, facem un pas important în sprijinirea antreprenorilor din acest domeniu. 

Practic, în urma consultărilor cu actori relevanți din HORECA, am ajuns la o formulă simplificată pentru emiterea autorizației și prelungirea/vizarea anuală a acesteia. 

”Sectorul 2 are, de miercuri, cel mai modern regulament de autorizare a restaurantelor și teraselor din România.  

Atunci când am analizat acest regulament, am început să ne punem diverse întrebări: 

De ce să cerem copie după CUI, când putem obţine această informaţie direct de la Registrul comerţului? De ce să cerem dovada plăţii taxelor locale, când putem afla singuri acest lucru? De ce să cerem în fiecare an aceleaşi documente, deşi nu s-au schimbat? 

Am analizat fiecare document pe care îl cerem la autorizare și am eliminat absolut tot ce nu era absolut necesar. În acest fel, câștigăm de 2 ori: în primul rând, antreprenorul nu mai este cărăuș de hârtii între instituții, în al doilea rând funcționarul nu mai trebuie să verifice că hârtiile acelea nu sunt falsificate (da, au existat cazuri), pentru că le obține direct de la sursă, digital.”, a declarat Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu. 

Concret, iată care sunt beneficiile noului regulament simplificat: 

  • Se elimină controlul prealabil al documentelor pentru emiterea autorizației din partea Poliției Locale 
  • Nu se vor mai solicita societăților care depun cereri: 

    dovada plății taxei pentru eliberarea autorizației - direcția de specialitate din primărie va verifica la DGVBL Sector 2 achitarea acesteia 

  certificatul constatator (de informare) – acesta va fi obținut de către primărie 

    extrasul de carte funciară – primăria va face verificările în cartea funciară 

  • Autorizația este valabilă pe termen nedeterminat și se prelungește anual prin obținerea unei vize. În situația în care nu există nicio modificare a documentelor inițiale (expirare/retragere a avizelor), se va depune o declarație pe proprie răspundere că acestea sunt valabile. 
  • Altfel spus, vorbim de prelungirea autorizației și nu un proces de autorizare care trebuie reluat în fiecare an, cu depunerea aceleiași documentații de fiecare dată. 

”Regulamentul adaugă însă și un instrument foarte util pentru acele restaurante și terase certate cu legea: la 3 amenzi primite, autorizația de funcționare poate fi retrasă. Vom folosi acest instrument în special în acele cazuri în care nu se respectă regulile normale de conviețuire (zgomot după ora 22, mizerie șamd).”, a mai precizat Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu. 

Ne dorim să fim o administrație care sprijină dezvoltarea și inițiativa în afaceri. Continuăm să mergem în direcția simplificării lucrurilor și să eliminăm balastul din hățișul birocratic


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu