Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Programul Rabla Local 2023

Programul Rabla Local 2023. Ce trebuie să ştii dacă vrei să te înscrii 

Astăzi, 21 aprilie 2023, ne-am înscris în Programul “Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). Am depus cererea de finanțare și documentația necesară. Această primă etapă este dedicată Primăriilor, urmând ca AFM să lanseze cea de a doua etapă dedicată înscrierii persoanelor fizice, tot pe aceeași platforma digitală a AFM, unică la nivel național.  

Înscrierea persoanelor fizice pe platforma AFM 

După încheierea contractelor de delegare între AFM şi primării şi publicarea pe site-ul www.afm.ro a listei cu primăriile care au încheiat contracte de delegare, AFM va lansa deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanţii persoane fizice şi sumele alocate. O să vă ținem la curent cu momentul lansării apelului de înscriere. 

IMPORTANT! Proprietarii persoane fizice, care vor să scape de maşinile mai vechi de 15 ani, trebuie să aştepte anunţul de deschidere din partea AFM şi de-abia apoi  se pot înscrie prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie exclusiv de AFM. 

Finanţare pentru 3.000 de autovehicule uzate în Sectorul 2 

Primăria Sectorului 2 a solicitat AFM finanţare pentru un număr de 3.000 de autovehicule. Bugetul total al programului „Casarea autovehiculelor uzate din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti" pentru 2023 este de 9.000.000 lei, cu o cofinanţare de la bugetul local de 1.800.000 lei. 

3.000 de lei pentru maşinile mai vechi de 15 ani 

Proprietarii vor putea casa maşinile mai vechi de 15 ani în schimbul sumei de 3.000 de lei. Din totalul stimulentului pentru casare, 2.400 de lei vor fi suportaţi din bugetul AFM, iar restul de 600 de lei din bugetul local. 
În cadrul programului Rabla Local, proprietarii nu sunt obligaţi să folosească stimulentul primit pentru cumpărarea unei alte mașini aşa cum se întâmplă în cazul programului
Rabla desfăşurat la nivel naţional.
 

Paşi de urmat dacă eşti din Sectorul 2: 

Pasul 1. Vă înscrieți pe platforma online a AFM, pe pagina de internet a AFM www.afm.ro la secțiunea „Programe de finanțare”. 

Pasul 2. După înscrierea pe platforma online AFM, trebuie să depuneți la Primăria Sectorului 2 cererea de înscriere şi documentele care atestă eligibilitatea. Cererea şi documentele pot fi aduse: 

 •  Fizic - la sediul PS2 biroul relații cu publicul  
 • Online -  pe e-mail, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. În acest caz, cererea va fi scanată/fotografiată și va conține semnătura olografă a beneficiarului sau semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere ( conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei). Documentele transmise electronic se acceptă numai în format PDF, lizibil. 

Pasul 3.  După ce reprezentanții Primăriei Sectorului 2 aprobă dosarul, aveți termen 5 zile să încheiați contractul de finanțare cu instituţia locală (fără contractul de finanţare NU puteți merge către un centru autorizat de casare); 

Pasul 4. După semnarea contractului de finanţare cu Primăria, aveți la dispoziţie 30 de zile să aduceți la Primăria Sectorului 2: 

 •  adeverința de dezmembrare 
 •  certificatul de radiere din circulație 
 •  dovada scoaterii din evidenţa fiscală. 

Pasul 5. Stimulentul de casare de 3.000 de lei va fi virat în termen de 5 zile în contul dvs. de la depunerea la Primărie a adeverinței de dezmembrare, a certificatului de radiere şi a dovezii scoaterii din evidenţa fiscală. 

Ce acte trebuie să depui la Primăria Sectorului 2 

 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate; 

 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;

 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;

 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;

 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Sector 2 a Municipiului București;

 • Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;

 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;

 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;

 • Extras de cont.

Condiții de înscriere a mașinilor în program 

Este considerat eligibil autovehiculul care: 

 •     este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Sector 2;
 •     la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 •     are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 •     conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Condiții pentru proprietarii persoane fizice 

 •     Să aveți domiciliul sau reședința pe raza Primăriei Sectorului 2;
 •     Să nu aveți restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat;
 •     Să nu aveți condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului;
 •     Să nu folosiți aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe.

 

 


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu