Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Noi informaţii pentru solicitanții înscriși în Programul Rabla Local

Avem 1.078 de autovehicule uzate înscrise în Programul Rabla Local derulat de Primăria Sectorului 2.

Dacă v-aţi înscris în prealabil pe site-ul AFM, iată ce paşi aveţi de urmat în continuare pentru a obţine stimulentul de casare de 3.000 de lei. 

PASUL 1: DEPUNEREA DOCUMENTELOR NECESARE LA SEDIUL PRIMĂRIEI, FIZIC SAU ONLINE

Trimiteţi către Primăria Sectorului 2 documentele justificative necesare în vederea validării lor şi aprobării dosarului.   

Documentele necesare sunt următoarele:

 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate-tipizat, anexa 2 disponibilă la sfârşitul paginii;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal-tipizat, anexa 3 de la sfârşitul  paginii;
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu sunteți înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Sector 2;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu sunteți înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, emis de DVBL Sector 2;
 • Extras de cont bancar;
 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;
 • Copie act succesiune/partaj judiciar, pentru situații particulare, dacă este cazul. 

Documentele pot fi depuse fizic la registratura instituției de pe str. Chiristigiilor nr. 11-13 sau online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până pe 30 octombrie 2023. 

Documentele transmise electronic se depun în format .pdf, lizibil.

IMPORTANT! Completați în cerere numărul de telefon pentru a putea fi contactați.

PASUL 2: SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE LA SEDIUL PRIMĂRIEI

Documentele depuse de persoanele înscrise vor fi verificate. În cazul în care acestea sunt conforme cu cerințele programului, veţi primi o notificare prin SMS, prin care veţi fi informaţi asupra aprobării cererii și chemaţi la sediul Primăriei Sectorului 2 în vederea semnării contractului de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare.

Cei care au depus deja documentele, vor primi în scurt timp o notificare.

Primăria Sectorului 2 va încheia contractul de finanțare doar cu solicitanții care sunt menţionaţi în lista transmisă de către AFM și îndeplinesc cumulativ toate condițiile de eligibilitate (prevăzute de art.9 și art.10 din Ordinului nr. 864 din 30 martie 2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate).

 

PASUL 3: CASAREA PROPRIU-ZISĂ A AUTOVEHICULULUI

Este important de menționat că numai DUPĂ semnarea contractului de finanțare cu Primăria vă puteţi îndrepta spre un operator/colector autorizat în vederea casării autovehiculului.   

Prin semnarea contractului de finanțare vă obligaţi să nu achiziționaţi autovehicule cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară, în următorii 3 ani de la obținerea stimulentului pentru casare.

 

PASUL 4: SOLICITANTUL REVINE CU CERTIFICATUL DE DISTRUGERE ŞI CEL DE RADIERE, PRECUM ŞI DOVADA SCOATERII DIN EVIDENŢA FISCALĂ

După casare, trebuie să radiaţi automobilul din circulație și din evidența fiscală a Sectorului 2. 

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului veţi depune la Primăria Sectorului 2:

 • certificatul/adeverința de distrugere (care va cuprinde o mențiune privind existența componentelor esențiale ale autovehiculului uzat - criteriul prevăzut la art.10, lit.d) din Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate);
 • certificatul de radiere din circulație;
 • dovada scoaterii din evidența fiscală.

PASUL 5: ÎNCASAREA STIMULENTULUI DE 3.000 DE LEI

Virarea primei de casare în valoare de 3.000 de lei este condiționată de prezentarea dovezilor de casare și radiere.

Reamintim condițiile de eligibilitate pentru încarea stimulentului de 3.000 de lei pentru casarea autovehiculului uzat.

Este considerat eligibil pentru finanţare solicitantul care:

 • are domiciliul pe raza Sectorului 2;
 • are autovehiculul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și figurează în evidențele fiscale ale Sectorului 2 (excepția face persoana care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar/dezbaterii procedurii succesorale);
 • nu are restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat;
 •  nu are condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului;
 •  nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare din alte programe pentru același autovehicul;
 • se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Este considerat eligibil autovehiculul care: 

 • este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Sector 2;
 • la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației (dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării);
 • are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 • conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Dacă autovehiculul este deținut în coproprietate, se completează și semnează de către toți coproprietarii Cererea coproprietari- tipizat, anexa 4 de mai jos, se atașează copii ale actelor autovehiculului și extras de cont bancar și, de către fiecare coproprietar, anexa 2 împreună cu actul de identitate și certificatele fiscale.

Anexa 2 - Cererea de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Anexa 3 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 4 - Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor -coproprietari 

Procedura casare auto uzate


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu