Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

Prelungim perioada depunerii documentelor justificative pentru Rabla Local până la data de 15.11.2023

Prelungim până pe 15 noiembrie 2023 perioada de depunere a documentelor justificative pentru Programul Rabla Local, documente ce trebuie depuse sau trimise spre Primăria Sectorului 2.

Atenţie! Anunţul de prelungirea a termenului de depunere a dosarului Rabla Local, la sediul Primăriei Sector 2, este valabil doar pentru cei care s-au înscris deja pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) şi figurează pe lista celor 1.078 de autovehicule uzate înscrise în Sectorul 2. 

Nu se fac înscrieri noi acum, ci doar s-a prelungit termenul până la care, cei care s-au înscris în prealabil pe site-ul AFM, pot aduce sau trimite la sediul instituţiei noastre documentele justificative necesare pentru a încasa stimulentul de 3.000 de lei, acordat în schimbul maşinii uzate date spre casare.

Documentele necesare sunt următoarele:

 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate-tipizat, Anexa 2 disponibilă la sfârşitul paginii;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal-tipizat, Anexa 3 de la sfârşitul  paginii;
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu sunteți înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Sector 2;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu sunteți înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, emis de DVBL Sector 2;
 • Extras de cont bancar;
 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;
 • Copie act succesiune/partaj judiciar, pentru situații particulare.
 • Dacă autovehiculul este deținut în coproprietate se completează cererea - Anexa 4 de către toți coproprietarii, depunându-se împreună cu aceasta copii ale actelor autovehiculului și un extras pentru contul bancar agreat de aceștia, iar pentru fiecare coproprietar, acordul prelucrare date - Anexa 2, copia cărții de  identitate și certificatele fiscal aferente.

Documentele pot fi depuse fizic la registratura noastră din str. Chiristigiilor nr. 11-13 sau online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Documentele transmise electronic se depun în format .pdf, lizibil.

IMPORTANT! Completați în cerere numărul de telefon pentru a putea fi contactați prin SMS când să veniţi să semnaţi contractele. Semnarea contractelor se va face etapizat pentru a evita aglomerarea.

 

AFM a adus anumite clarificări care permit acceptarea dosarelor în situația în care sunt sesizate erori materiale în lista persoanelor fizice înscrise, respectiv: CNP, nume, prenume, serie șasiu, etc.

Astfel, Primăria Sectorului 2 are posibilitatea de a accepta aceste erori în situația în care în lista de la AFM:

 • seria șasiu este completată eronat;
 • s-a completat numele în locul prenumelui și invers;
 • s-a completat eronat numele/prenumele (litere în minus/plus);
 • s-a completat de două ori numele şi s-a omis prenumele și invers, cu condiția ca CNP să fie completat corect.

Nu se vor considera erori materiale înlocuirea integrală a numelui și prenumelui sau a CNP (de ex. Croitoru Marian în loc de Movilă Denisa, CNP:1381205161808 în loc de 2580815161507).

 

Anexa 2 - Cererea de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Anexa 3 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 4 - Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor -coproprietari


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu