Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

ATENȚIE! Programul de depunere a dosarelor cu documentele justificative pentru Rabla Local se prelungește până pe 29 decembrie 2023

Am prelungit perioada de depunere a documentelor justificative în Programul Rabla Local pentru solicitanții care s-au înregistrat în prealabil pe site-ul AFM, dar încă nu au depus documentele necesare la Primărie. Setul de documente se poate depune până la data de 29.12.2023.

Documentele necesare sunt următoarele:

 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate-tipizat, anexa 2 disponibilă la sfârşitul paginii;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal-tipizat, anexa 3 disponibilă la sfârşitul  paginii;
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu sunteți înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Sector 2;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu sunteți înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, emis de DVBL Sector 2;
 • Extras de cont bancar (doar în cazul în care nu sunteți titularul contului bancar respectiv, este necesar să depuneți și copia CI a titularului contului).

Pentru situații particulare depuneți și:

 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;
 • Copie act succesiune/partaj judiciar, pentru situații particulare.
 • Dacă autovehiculul este deținut în coproprietate se completează cererea-anexa 4 de către toți coproprietarii, depunându-se împreună cu aceasta copii ale actelor autovehiculului și un extras pentru contul bancar agreat de aceștia, iar pentru fiecare coproprietar, acordul prelucrare date-anexa 2, copia cărții de identitate și cele 2 certificate fiscale aferente.

Documentele pot fi depuse fizic la registratura instituției din str. Chiristigiilor nr. 11-13 sau online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documentele transmise electronic se depun în format .pdf, , scanate lizibil, integral.

IMPORTANT! Completați în cerere numărul de telefon pentru a putea fi contactați.

După ce dosarul complet și eligibil va fi aprobat, proprietarul autovehiculului de casat va fi invitat să semneze contractul de finanțare cu primăria, printr-o notificare SMS.

Solicitanții neeligibili vor fi înștiințați în scris.

În acest răstimp, vă rugăm nu casați, nu radiați autovehiculul, deoarece, conform ORDINULUI Nr. 864/2023 din 30 martie 2023, casarea și radierea din evidențele fiscale și din circulație se fac numai după semnarea contractului de finanțare cu primăria.

Amintim condițiile de eligibilitate în cadrul Programului Rabla Local:

Este considerat eligibil pentru finanţare solicitantul care:

 • are domiciliul pe raza Sectorului 2;
 • are autovehiculul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și figurează în evidențele fiscale ale Sectorului 2 (excepția face persoana care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar/dezbaterii procedurii succesorale);
 • nu are restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat;
 •  nu are condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului;
 •  nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare din alte programe pentru același autovehicul;
 • se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Este considerat eligibil autovehiculul care: 

 • este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Sector 2;
 • la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației (dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării);
 • are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 • conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

 


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu