Prin continuarea procedurii de rezervare sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

PROGRAMĂRI ON-LINE

Depune dosare
pentru URBANISM și CADASTRU

Luni, Marţi şi Miercuri: 08:30 - 16:30
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 14:00

SPAŢIU
LOCATIV

Luni, Marţi şi Miercuri: 08:30 - 16:30
Joi: 08:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 14:00

Domeniul urbanism-cadastru
 • Aviz Arhitect Șef Sector 2 - documentații de urbanism PUD
 • Autorizație de construire/desființare
 • Certificat de urbanism construire/desființare, informare, alte operatiuni
 • Aviz Primar Sector 2
 • Aviz Chioșcuri flori, presă, carte, aviz rulote/automagazine
 • Certificat de urbanism / Autorizație de construire / Aviz Firme și reclame - funcție de caz
 • Dispoziții de șantier
 • Certificat de atestare a edificării construcției, certificat de atestare stadiu fizic
 • Anunț de începere lucrări, anunț de finalizare lucrări
 • Cerere recepție la terminarea lucrărilor
 • Declarații de regularizare
 • Răspunsuri, adrese (ridicare personală)
 • Cerere regim juridic
 • Cerere Ordin Prefect pentru teren aferent locuinței
 • Cerere teren Legea 87/2020
 • Adeverință teren agricol
 • Certificat radieri mopede
 • Orare funcționare
 • Autorizații de comercializare în Piața Hala Terminal
 • Declarații tip unitate (covrigării, patiserii)
Domeniul spațiu locativ
 • Depunere dosare noi in baza Legii locuinţei nr. 114/1996 şi HG nr. 962/2001
 • Completări dosare
 • Reactualizări dosare
 • Solicitări garaje
 • Memorii/ adrese/ solicitări referitoare la locuire
 • Solicitări adeverințe
 • Depunere acte pt emitere repartitii
 • Cereri pentru includeri /transcrieri/modificari in contractele de închiriere pt locuintele administrate de DGAPI Sector 2
 • Consiliere directă privind obţinerea unei locuinţe prin Primăria Sectorului 2
 • Raspunsuri adrese (ridicare personală)
 • Cereri extindere la adresă
 • Cereri retragere dosare
 • Cereri copie dosar
DOSARELE SE DEPUN CU PAGINILE NUMEROTATE.

Stare civilă

Transcrieri Certificate de naştere / căsătorie
pentru cetățenii români
CARE NU AU AVUT NICIODATĂ DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Miercuri: 08:30 - 12:00
Joi: 08:30 - 12:00

FĂ-ŢI O PROGRAMARE

Stare civilă

Înregistrarea nașterii nou-născuților din sectorul 2
al Municipiului București /eliberarea
duplicatelor de nașteri

Luni, Marți, Miercuri și Joi: 08:30-14.30
Vineri: 08:30-12:00

 

Stare civilă

Duplicate certificate de deces

Luni, Marți, Miercuri și Joi: 08:30-14.30

Vineri: 08:30-12:00

Stare civilă

Programare on-line pentru oficierea căsătoriei

 

Evidenţa persoanelor

ACT
DE IDENTITATE /
VIZĂ DE REŞEDINŢĂ

Luni, Marţi şi Miercuri: 08:30-16:00
Joi: 08:30-18:00
Vineri: 08:30-13:00Pentru buna funcţionare a sistemului
se recomandă folosirea browser-ului Google Chrome.

© 2021 Primăria Sectorului 2 București.