Tipărire

Programele şi strategiile proprii ale Primăriei Sectorului 2

Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2025

Strategia de Dezvoltare Locală - Zona Urbană Marginalizată (Baicului, Pantelimon, Plumbuita)

,