Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2287   Total  25.411   Contracte: 11111   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

► "ePS2 - Servicii online pentru cetăţeni"

 

Scurtă descriere a proiectului

București, 11 februarie 2019

 

Titlul proiectului: ePS2 – Servicii online pentru cetățeni”, cod SIPOCA 510/cod MySMIS 126372, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, CP 10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată.

Beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului București.

Scopul proiectului: Printr-o analiză preliminară internă au fost identificate următoarele categorii de servicii ce pot fi furnizate online cetățenilor: certificatul de urbanism, eliberare avize Primar conform art 4. alin (1), lit c) din Legea nr. 50/1991, adeverințe de Registru Agricol, copii ale documentelor de urbanism sau ale altor documente, conform cerințelor Ghidului Solicitantului și reglementărilor legale în vigoare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă optimizarea și modernizarea proceselor și serviciilor furnizate la nivelul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București, prin măsuri de planificare strategică instituțională și prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul documentelor, registratură electronică și arhivă electronică în vederea optimizării proceselor orientate către cetățeni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Îmbunătățirea comunicării și a circuitului informațional între compartimentele Primăriei Sectorului 2 al Municipiul București, precum și în relația acesteia cu cetățenii prin implementarea unui sistem de management al documentelor, registratură electronică și arhivă electronică.

OS2. Consolidarea capacității de management a Primăriei Sectorului 2 al Municipiul București, pentru îndeplinirea funcțiilor sale, prin realizarea unei analize ex-post pentru Hotărârile de Consiliu Local elaborate/aprobate începând cu anul 2016. Obiectivul vizează evaluarea eficientă a efectelor implementării Hotărârilor de Consiliu Local.

Perioada de implementare a proiectului: 30 luni (11.12.2018 -10.06.2021).

Data de începere: 11.12.2018.

Valoarea totală a proiectului este 3.793.158 lei, din care:

  • Valoarea eligibilă a proiectului: 3.665.471 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.592.161,58 lei (98%)
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.932.376,80 lei (80%)
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 659.784,78 (18%)
  • Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 73.309,42 lei (2%)
  • Valoarea neeligibilă a proiectului inclusiv TVA aferentă acestuia: 127.687 lei.

Rezultatele propuse la nivelul proiectului sunt:
1 Analiză ex-post pentru Hotărârile de Consiliu Local elaborate/aprobate începând cu anul 2016.
2 Analiză de business cu privire la fluxurile organizaționale, informaționale pentru a dezvolta și implementa sistemele de management al documentelor.
3 – 10.000 de unități arhivistice digitizate.
4 – Sistem personalizat pentru optimizarea serviciilor administrației locale.
5 – 100 de persoane instruite (utilizatori si administratori) pentru utilizarea sistemului informatic.

Site proiect “ePS2 – Servicii online pentru cetățeni”

Detaliile suplimentare referitoare la acest proiect se pot obține la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, tel. 209.60.00 – int. 317 sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. 

 


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.