• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00, 031.403.99.61, 0372.10.61.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”

 

 

Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului ,,Teoretic Lucian Blaga”

Cod SMIS 118197

Sectorul 2 al Municipiului București implementează, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”>> - Cod SMIS 118197 ca urmare a încheierii contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii București-Ilfov.

Proiectul face obiectul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.

Scopul proiectului este reducerea consumurilor de energie în cele 2 corpuri de clădire ale liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” prin anveloparea acestora, introducerea de surse de energie alternativă precum și creșterea randamentului și optimizarea sistemului de încălzire.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni,  începând din data de 07.08.2018.

Valoarea totală a proiectului este de 5.699.349,13 lei, din care:

 • 4.062.353,28 lei  - contribuția UE;  
 • 914.029,49 lei  - cheltuielile nerambursabile din bugetul de stat;
 • 101.558,83 lei - contribuția Primăriei Sectorului 2;
 • 621.407,53 lei - cheltuieli neeligibile.

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • reducerea consumurilor de energie termică pentru asigurarea necesarului de căldură prin realizarea sistemului de anvelopare;
 • creșterea cantității de energie primară din surse regenerabile prin achiziția și instalarea unui sistem solar și fotovoltaic;
 • creșterea randamentului și optimizarea exploatării sistemului de încălzire și reducerea cheltuielilor
 • de întreținere a instalațiilor prin reabilitarea instalațiilor;
 • eficientizarea instalației de iluminat prin înlocuirea corpurilor de iluminat.

Rezultatele proiectului decurg din atingerea obiectivelor specifice fixate.

Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de Cristina Codescu, asistent manager, tel: 021 252 44 46, int. 594, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro

 

Primăria Sectorului 2, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


© 2019 Primăria Sectorului 2 București.