Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2287   Total  25.411   Contracte: 11111   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

► Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19

 

 

Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19

Cod SMIS 120943

 

Sectorul 2 al Municipiului București anunță începerea activităților pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19” - Cod SMIS 120943, ca urmare a încheierii unui contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii București-Ilfov.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.

Beneficiarul proiectului: Sectorul 2 al Municipiului București.

Scopul proiectului: proiectul de investiţii are ca scop reducerea consumurilor de energie termică pentru asigurarea necesarului de căldură prin realizarea sistemului de anvelopare al clădirii, dotarea cu echipamente pentru producerea de energie primară din surse regenerabile, creșterea randamentului și optimizarea exploatării sistemului de încălzire și reducerea cheltuielilor de întreținere a instalațiilor prin reabilitarea acestora.

Proiectul este derulat în perioada 20.02.2019 - 31.12.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 3.229.561,24 lei, din care:

  • 774.974,07 lei  - contribuția UE;  
  • 174.369,17 lei  - cheltuielile nerambursabile din bugetul de stat;
  • 19.374,35 lei - contribuția Primăriei Sectorului 2;
  • 2.260.843,65 lei - cheltuieli neeligibile.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă a sectorului 2 - CORP C1 prin reabilitarea termică a clădirii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică a cladirii;
  • scăderea emisiilor anuale echivalente CO2;
  • scăderea consumului anual specific de energie primară;
  • creșterea vizibilitătii și publicitătii proiectelor finanțate din fonduri europene în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional.                 

Detalii rezultat - Componenta 1
1. Corp C1- clădire reabilitată

A.2. Indicatori prestabiliți de realizare:
A.2.1: CO34 - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2):
- Valoare la începutul/finalul implementării proiectului: 33.53 echivalent tone CO2/ 6.03 echivalent tone CO2 (14.12 kgCO2/mp/an)
A.2.2: CO32 - Scăderea consumului anual de energie primară al clădirilor publice (kwh/an)
Valoare la începutul/finalul implementării proiectului: 157644,95 kwh/an / 37438.68 kwh/an
B.1. Indicatori suplimentari de rezultat
B.1.1. Consumul anual de energie finală în clădirile publice (din surse neregenerabile) (tep)
- Valoare la începutul/finalul implementării proiectului: 11.063 tep /2.40 tep
2. Certificat de urbanism
3. Studiu de fezabilitate faza DALI
B.2. Indicatori suplimentari de realizare
B.2.1. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile ) (kwh/m2/an )
- Valoare la începutul/finalul implementării proiectului 369,13 kwh/m2/an /87.66kwh/m2/an
B.2.1.1.: Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile ) (kwh/m2/an ), total: din care pentru încălzire/răcire:
- Valoare la începutul/finalul implementării proiectului 327.24 kwh/m2/an /59.90 kwh/m2/an
B.2.2. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kwh/an ) total
- Valoare la începutul/finalul implementării proiectului 0 kwh/an /3416.56 kwh/an
B.2.2.1. Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile ( kwh/an ) total din care: pentru încălzire/răcire:
- Valoare la începutul/finalul implementării proiectului 0 kwh/an /0 kwh/an
B.2.2.2 Scăderea consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kwh/an) total din care: pentru preparare acm:
- Valoare la începutul/finalul implementării proiectului 0 kwh/an /1793.69 kwh/an
B.2.2.3 Scăderea consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kwh/an) total din care: electric
- Valoare la începutul/finalul implementării proiectului 0 kwh/an /1622.87 kwh/an
B.2.3 Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice (nr.)
- Valoare la începutul/finalul implementării proiectului 0/1
4. Expertiză tehnică
5. Audit energetic
6. Echipa de management și implementare
7. Proiect tehnic și detalii de execuție
8. Autorizația de construire
9. Servicii și materiale informative

Detalii suplimentare referitoare la acest proiect pot fi oferite de Marcu Ramona Oana, Manager proiect, tel. 021.209.60.00, int. 596, e-mail. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.

 

Primăria Sectorului 2, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.