Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Regulament pentru efectuarea programărilor on-line la Primăria Sectorului 2

Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Solicitantul are dreptul la o singură programare activă pe domeniul selectat, o altă programare fiind disponibilă după expirarea celei anterioare.

Timpul acordat pentru o programare este de 15 minute și este alocat individual pentru fiecare persoană (pentru solicitant), şi nu pentru mai multe persoane.

Programarea este gratuită şi netransmisibilă, iar programările neconforme nu vor fi luate în considerare.

Generarea calendarului pentru programări on-line se face săptămânal.

Programarea se face numai on-line, pe pagina de internet a Primăriei Sector 2.

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Solicitantul este pe deplin răspunzător de corectitudinea şi veridicitatea datelor completate.

Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare.

  • În câmpul "Nume şi Prenume" se vor completa numele şi prenumele solicitantului. Pentru persoanele juridice se va completa numele şi prenumele persoanei împuternicite
  • În câmpul "Adresa de e-mail" se va completa adresa de e-mail la care solicitantul va primi confirmarea programării. Solicitantul completează în aplicaţia de programare o adresă de e-mail validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care este programat.
  • În câmpul "Număr de telefon" se va completa numărul de telefon mobil la care solicitantul poate fi contactat;
  • În câmpul ”Problematică” se completează pe scurt motivul prezentării la sediul Primăriei Sectorului 2

După completarea tuturor câmpurilor, a Codului captcha (Nu sunt robot) şi a acordului referitor la Regulamentul de programare, exprimarea consimţământului, respectiv confirmarea programării se realizează prin selectarea butonului Continuă.

La adresa de e-mail indicată, solicitantul va primi un mesaj cu datele programării (în caz contrar se va verifica şi folderul SPAM).

Neprezentarea la data şi ora programată, neconcordanţa între datele înscrise în formularul de programare (nume/prenume) şi datele de identificare ale persoanei care se prezintă la ghişeu duc la anularea programării.

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative ca zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.

În cazul în care programarea on-line se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ, programarea se va amâna pentru o altă zi lucrătoare comunicată solicitantului prin sms/e-mail.

 


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.