Tipărire

Misiunea, viziunea şi valorile Primăriei Sectorului 2

Misiunea

Misiunea Primăriei Sectorului 2 este de a răspunde rapid și eficient nevoilor comunității locale, prin soluționarea acestora într-o manieră legală, transparentă, echitabilă şi responsabilă, furnizând către toate categoriile de beneficiari servicii la un înalt standard de calitate în context național şi internațional, asigurând astfel creșterea calității vieții locuitorilor Sectorului 2.

Viziunea

Administrație în interesul cetățeanului și orientată către rezultate!

Deziderat realizat prin:

Valorile noastre

Viziunea noastră este bazată pe valori precum: respect față de lege şi cetățean, transparență, etică și integritate, egalitate de șanse, responsabilitate socială, performanță, spirit de echipă, capacitate de inovare, onestitate şi disciplină.

Valorile noastre ne susțin eforturile de a ne îndeplini misiunea, viziunea şi de a ne consolida identitatea. Aceste valori ne definesc comportamentul nostru față de întreaga comunitate locală.

Data: 23.03.2021

PRIMAR
RADU NICOLAE MIHAIU