Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul Primăriei Sectorului 2

Premiul Român pentru Excelenţă "J.M. Juran"

În anul 2008 Primăria Sectorului 2 a participat la Competiţia Naţională Premiul Român pentru Calitate “J. M. Juran”- ediţia a VIII-a, în cadrul căreia a obţinut următoarele distincţii:
- Premiul Român pentru Calitate – la categoria "Administraţie publică locală" 
- Diplomă Leadership şi constanţa obiectivelor – la categoria "Administraţie publică locală"

Ca o recunoaştere a profesionalismului de care dă dovadă în activitatea sa bazată pe conceptele promovate de savantul român Joseph Moses Juran, Primăria Sectorului 2 a obţinut două distincţii la cea de a IX-a ediţie a Competiţiei Naţionale Premiul Român pentru Excelenţă “J. M. Juran”- 2009, competiţie organizată de Fundaţia Premiul Român pentru Calitate “J. M. Juran”:
- Trofeul Român pentru Excelenţă "J.M. Juran" – la categoria "Administraţie publică locală"
- Premiul pentru conceptul "Responsabilitate socială” – la categoria "Administraţie publică locală"

Participarea la această competiţie naţională a reprezentat pentru Primăria Sectorului 2 un examen de maturitate a organizaţiei, din perspectiva celor 9 criterii ale Modelului de Excelenţă EFQM (European Foundation for Quality Management): Leadership, Politică şi Strategie, Managementul personalului, Parteneriate şi resurse, Procese, Satisfacţia beneficiarilor, Satisfacţia personalului, Implicarea în comunitate şi Rezultate cheie.

Aplicarea modelului de excelenţă EFQM  oferă Primăriei Sectorului 2, următoarele avantaje:

  • folosirea acestuia ca structură pentru sistemul de management al organizaţiei care cuprinde sistemul de management al calităţii, managementul resurselor umane, managementul financiar, managementul informaţiilor, managementul riscului, etc.;
  • obţinerea unei imagini realiste referitoare la cât de bună este organizaţia;
  • utilizarea ca instrument de auto-evaluare pentru a măsura unde se află organizaţia în drumul spre excelenţă, precum şi în a identifica punctele tari şi zonele de îmbunătăţire;
  • bază pentru un vocabular şi un mod de gândire comun pentru toate funcţiile organizaţiei;
  • mijloc de comparare (benchmark) pentru a încuraja împărtăşirea bunelor practici – intern şi extern

Totodată, Primăria Sectorului 2, prin participarea la competiţia naţională Premiul Român pentru Excelenţă “J. M. Juran” a obţinut următoarele avantaje:

  • raport de analiză diagnostic, întocmit de experţi de înaltă calificare din afara organizaţiei;
  • know-how necesar pentru implementarea în practica managerială curentă a unei metode eficiente şi validate de analiză şi diagnostic (autoevaluarea);
  • stimularea tuturor angajaţilor în vederea aderării la o cultură de organizaţie;
  • stimularea aplicării unui stil managerial modern, bazat pe spiritul de echipă, pe o comunicare eficientă, pe stimularea puternică a inovării şi învăţării;
  • informaţii de benchmarking.

Fundaţia Premiul Român pentru Calitate, care poartă numele ilustrului calitolog Joseph Moses Juran este o organizaţie întâlnită în toate ţările UE, având un rol deosebit de important în dezvoltarea economică şi mai ales în creşterea performanţelor manageriale ale organizaţiilor.

Fundaţia promovează Modelul de Excelenţă al EFQM (European Foundation for Quality Management), un cadru nonprescriptiv, bazat pe 9 criterii, utilizat pentru evaluarea progresului unei organizaţii pe drumul către excelenţă. În prezent Modelul de excelenţă al EFQM este cadrul organizaţional cel mai des utilizat în Europa şi a devenit baza pentru cele mai multe premii naţionale şi internaţionale.

Informaţii suplimentare despre Fundaţia Premiul Român pentru Calitate “J. M. Juran” puteţi găsi pe www.fundatia-juran.ro.

 


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu