Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul Primăriei Sectorului 2

Declaraţia de politică în domeniul calităţii

 Declaraţia de Politică în domeniul Calităţii a Primăriei Sectorului 2

                     

Managementul de la cel mai înalt nivel din cadrul Primăriei Sectorului 2 a stabilit ca direcție principală a politicii sale manageriale satisfacerea cerințelor şi așteptărilor prezente şi viitoare ale beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate relevante.

 

Principalele linii directoare asumate în acest sens, corelate cu obiectivele strategice asumate la nivelul instituției în contextul intern și extern, sunt următoarele:

  1. Asigurarea faptului că serviciile furnizate sunt rezultatul unor procese simplificate care se bazează pe înțelegerea cerințelor beneficiarilor;
  2. Îmbunătățirea continuă a proceselor prin monitorizare și evaluare, pentru asigurarea îndeplinirii așteptărilor beneficiarilor;
  3. Creșterea performantelor individuale ale personalului prin instruirea și conștientizarea permanentă a acestuia privind rolul fiecărui angajat în atingerea obiectivelor stabilite la nivelul instituției, implicit în obținerea calității serviciilor prestate;
  4. Menținerea şi îmbunătățirea continua a culturii calității la nivelul întregii instituții si integrarea in cultura europeana din acest domeniu;
  5. Asigurarea unui cadru transparent în toate activitățile desfășurate, deschis şi orientat către furnizarea de servicii publice de calitate;
  6. Creșterea responsabilității faţă de comunitatea Sectorului 2, în condiții de eficiență, eficacitate şi îmbunătățire continuă a serviciilor oferite, precum și identificarea și implementarea unor soluții de dezvoltare durabila;
  7. Promovarea abordării bazate pe proces, dezvoltarea unui management al riscului pentru a susține și consolida angajamentul față de reușita misiunii instituției și a îndeplinirii obiectivelor strategice.

Serviciile furnizate către beneficiari se vor realiza printr-o noua abordare bazata pe legalitate, eficiență, eficacitate, transparență, eliminarea corupției și digitalizare.

 

Susțin implicarea cetățenească și orientarea activității instituției către locuitorii sectorului 2.

 

Această politică a fost elaborată astfel încât să fie în concordanță cu reforma şi modernizarea continuă a administrației publice din România, precum și cu direcțiile strategice asumate de Primăria Sectorului 2, fiind bazată pe principiul îmbunătățirii performanțelor.

Mă voi implica constant şi în mod activ pentru aplicarea prezentei politici asigurând resursele umane, materiale şi financiare necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite.

 

Fapte, nu vorbe!

 

Data: 16.12.2021

PRIMAR SECTOR 2

RADU-NICOLAE MIHAIU


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu