Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Informare reciclare deşeuri

Reciclarea reprezintă colectarea, separarea şi procesarea unora dintre componentele deşeurilor în vederea transformării lor în produse utile”.

Deşeul este o parte dintr-o materie sau dintr-un material rezultat în urma unui proces tehnologic de realizare a unui produs neutilizabil în cursul aceluiaşi proces.

După provenienţa lor deşeurile pot fi: industriale (provenite din prelucrarea resurselor prin diferite tehnologii), metabolice (provenite din procese biologice, de exemplu dejecţiile). În ecosistemele urbane şi rurale rezultă zilnic cantităţi imense de deşeuri, care nu pun numai probleme de spaţiu pentru depozitarea estetică, ci sunt şi o sursă de poluare ameninţând sănătatea oamenilor.

Toate deşeurile degradează mediul înconjurător, contaminează apele subterane (modul de depozitare face posibilă infiltrarea apei de ploaie, care antrenează substanţe poluante şi germeni patogeni).

Deşeurile menajere sunt reziduurile solide colectate de la locuinţele populaţiei, instituţii, firme, fabrici, constituite din resturi alimentare, hârtie, plastic, material textil, sticlă, ambalaje, baterii şi altele.

Majoritatea acestor deşeuri nu sunt biodegradabile, iar procesul degradării aerobe şi anaerobe de către microorganisme este dificil de realizat. De exemplu: recipientele din metal (cutii de conserve) se degradează în aproximativ 150-300 de ani; recipientele din aluminiu (doze de bere sau sucuri) dispar în 300-400 de ani; plasticul (sticle de suc, ambalajele) nu se degradează; obiectele din sticlă nu se dezintegrează niciodată, ele suferă doar un proces de fărâmiţare, deci nici unul din aceste deşeuri nu se integrează niciodată în circuitul materiei în natură.


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.