Tipărire

Pe locuri, fiți gata, SPORT! #incurteascolii

Curtea școlii este deschisă!

Regulament de folosire:

Este permis accesul gratuit tuturor copiilor şi adulților.

Pe terenurile de sport se vor desfăşura numai activităţi cu caracter sportiv.

Elevul/copilul cu vârsta sub 10 ani va fi însoţit obligatoriu de un aparţinător (părinţi, bunici, fraţi etc), pentru supravegherea minorului. Aparținătorul răspunde de acţiunile şi faptele minorilor potrivit art. 1372 - 1374 din Codul civil;

Elevul/Copilul cu vârsta cuprinsă între 10 - 18 ani poate fi însoţit de un aparţinător (părinţi, bunici, fraţi majori, etc), dacă aceştia doresc supravegherea minorului. Aparținătorul răspunde de acţiunile şi faptele minorilor, potrivit art. 1372 - 1374 din Codul civil.

Minorul trebuie să aibă asupra sa un număr de telefon mobil al unui părinte/reprezentant legal care, în caz de urgenţă, să poată fi contactat de către agenţii de pază.

În vederea asigurării accesului în curţile şi terenurile de sport în aer liber utilizatorii adulţi vor avea asupra lor actul de identitate şi îl vor prezenta agenţilor de pază.

Programul va începe la o oră după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau festivităţilor şi numai după programul de învăţământ obligatoriu.

În zilele de sâmbătă şi duminică, respectiv în timpul vacanţelor și sărbătorilor legale, programul este de la 08:00 – 20:00, cu excepţia zilelor în care se desfăşoară examene, olimpiade, concursuri, festivităţi sau evenimente pe care le desfăşoară unitatea de învăţământ.

Utilizatorii trebuie să folosească terenurile de sport în curtea şcolii numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalaţiile specifice şi dotările existente.

Este interzis fumatul, consumul de alcool sau de semințe. În situaţia în care un adult sau minor se află în stare de ebrietate, sub influenţa substanţelor psihotrope, are un comportament care lezează opinia publică sau pătrunde cu ţigări aprinse în incinta unităţii de învăţământ, acesta este invitat să părăsească incinta sau accesul îi este strict interzis.

Este interzis să se arunce ambalaje, deșeuri și în genere gunoi în alte locuri decât cele special amenajate, precum coșuri de gunoi. În caz contrar, persoana va fi invitată să părăsească incinta de către agentul de pază.

Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete) nu va putea fi folosit în incinta terenurilor sportive sau unităţii de învăţământ, ci doar depozitat în apropierea locurilor unde utilizatorii îşi desfăşoară activităţile sau în locurile special amenajate pentru a putea fi supravegheate de către proprietari.

Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor este strict interzis în incinta unităţilor de învăţământ;

Accesul utilizatorilor la bazele sportive ce formează obiectul prezentei hotărâri se face pe proprie răspundere sau pe răspunderea  părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor/elevilor.

Utilizatorii trebuie să părăsească toate spaţiile şi terenurile de sport aparţinând unităţilor de învăţământ la sfârşitul programului de utilizare, sau în cazul în care sunt somaţi în acest sens de agentul de pază, de către reprezentantul unităţii de invăţământ sau de reprezentanţii Poliţiei Locale Sector 2, din cauza nerespectării regulamentului.

Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spaţiilor aparţinând terenurilor de sport atrag dupa sine consecinţele prevăzute de reglementări ale legislaţiei în vigoare.

Prezentul regulament nu se aplică unităților de învățământ preșcolar (grădinițe), școlilor și liceelor speciale și unităților de învățământ care intră în lucrări de consolidare și reabilitare pe durata lucrărilor.