Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Programul Rabla Local s-a prelungit până pe 29 septembrie. Mai ai timp să-ţi înscrii maşina!

Dacă ai o maşină mai veche de 15 ani pe care nu o mai utilizează nimeni, nu o lăsa abandonată pe domeniul public, ci înscrie-te în Programul Rabla Local! Încă poți face acest lucru până pe 29 septembrie 2023 inclusiv.  

Ce avantaje ai dacă faci acest demers:

 • Primești 3.000 de lei în schimbul predării rablei, pe care îi folosești cum dorești, nu ești obligat să îți cumperi o mașină nouă.
 • Eviţi amenda din partea Poliţiei Locale Sector 2. După terminarea sesiunii de înscriere în programul Rabla Local, Poliția Locală Sector 2 va aplica prevederile Legii nr. 421/2002, procedând la ridicarea vehiculelor abandonate precum și sancționarea proprietarilor cu amendă de la 1.000-2.000 lei.

Programul Rabla Local privind casarea autovehiculelor uzate este derulat în parteneriat cu Administrația Fondului pentru Mediu, iar Primăria Sectorului 2 are alocate fondurile necesare casării a 3.000 de mașini uzate.

Condiții de înscriere în program a solicitanților persoane fizice și a autovehiculelor, conform Ordinului nr. 864 din 30 martie 2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate:

Este considerat eligibil pentru finanţare solicitantul care:

 • are domiciliul pe raza Sectorului 2;
 • are autovehiculul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și figurează în evidențele fiscale ale Sectorului 2 (excepția face persoana care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar/dezbaterii procedurii succesorale);
 • nu are restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat;
 •  nu are condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului;
 •  nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare din alte programe pentru același autovehicul;
 • se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Este considerat eligibil autovehiculul care: 

 • este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Sector 2;
 • la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației (dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării);
 • are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 • conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Primul pas pentru înscriere este să vă creați mai întâi cont de utilizator, folosind adresa dvs. de e-mail,  pe pagina https://inscrierionline.afm.ro/, accesând “Conectare” și apoi, în pagina nou deschisă, accesând “Creează cont”.

Acest pas este preliminar completării formularului de înscriere în program și este obligatoriu a fi parcurs pentru a avea cont.

După ce ați creat și ați intrat în cont, urmați instrucțiunile pentru înscriere în Program:

 1. Accesați “Depunere dosare”;
 2. Selectați “Înscriere persoane fizice-Casarea autovehiculelor uzate”;
 3. Bifați “Nu sunt robot”;
 4. Accesați căsuța verde “Selecteaza UAT”;
 5. Alegeți județulși faceți click pe prima bifă albastră, apoi alegeți Primăria Sectorului 2 și faceți click pe a doua bifă albastră;
 6. Accesați casuța verde “Către înscriere persoană fizică”;
 7. Completați datele dvs. de identificare și seria de șasiua autovehiculului uzat (dacă dețineți 2 sau mai multe autovehicule uzate, apăsați butonul „+” și adaugați seria de șasiu a fiecăruia)
 8. Bifați căsuțele care vă cer acordulși confirmați din nou că nu sunteți robot;
 9. Accesați butonul verde “Înscriere”;
 10. Veți primi o confirmarepe adresa de e-mail;
 11. Transmiteți la primărie documentele în susținerea solicitării(cei care deja v-ați înscris, vă puteți adresa cu documentele)
 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, anexa 2 -tipizat, în partea de jos a paginii (dacă sunteți coproprietari ai autovehiculului, completați anexa 4)
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anexa 3-tipizat, în partea de jos a paginii;
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu aveți obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Sector 2 a Municipiului București;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu aveți obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, emis de DGVBL Sector 2;
 • Extras de cont bancar;
 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;
 • Copii act succesiune/partaj judiciar, dacă este cazul.

Vă stăm la dispoziție pentru suport tehnic în vederea creării contului de utilizator și a înscrierii efective pe platforma AFM la sediul nostru din str. Chiristigiilor, nr. 11-13, la Relații cu publicul sau la nr. de telefon 021.209.60.23.

După încheierea sesiunii de înscriere a solicitanților persoane fizice, Administrația Fondului pentru Mediu va transmite Primăriei Sectorului 2 lista solicitanţilor. 

Urmează semnarea unui contract de finanţare doar cu acei solicitanţi care sunt menţionaţi în listă și care întrunesc condițiile de eligibilitate în baza documentelor transmise.

Odată contractul semnat, în termen de max. 30 de zile, solicitantul de finanțare trebuie să caseze autovehiculul și să prezinte adeverința de dezmembrare, certificatul de radiere din circulație și dovada scoaterii din evidența fiscală, urmând ca stimulentul să fie virat în contul bancar specificat în extras.

Documente atașate:

Anexa 2 - Cererea de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Anexa 3 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 4 - Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor -coproprietari 

Procedura casare auto uzate


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.