Tipărire

Achiziţie Servicii de arhivare documente (toaletarea documentelor, ordonarea, constituirea dosarelor, îndosarierea şi constituirea inventarelor)

Dată adăugare: 2019-05-28
Dată expirare: 2019-06-04
Mod atribuire: Procedură simplificată
Documente: Documentatie de atribuire

Primaria Sector 2 a municipiului  Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic pentru atribuirea contractelor subsecvente având ca obiectiv „Servicii de arhivare documente (toaletarea documentelor, ordonarea, constituirea dosarelor, îndosarierea şi constituirea inventarelor) Cod CPV 79995100-6„Servicii de arhivare”.

-Modalitatea de achiziţie: procedura proprie;

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 04.06.2019, ora 10.00.
Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti , str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti. 

-Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Ing. Frăcea Florentina.