Tipărire

Achiziţie furnizarea de patru computere de birou, cu licențele aferente

Dată adăugare: 2019-10-25
Dată expirare: 2019-10-30
Mod atribuire: Achiziţie directă
Documente: Caiet de sarcini
Alte informații: formulare propunere finaciara

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru furnizarea de patru computere de birou, cu licențele aferente, pentru Centrul Militar Sector 2, cod  CPV 30213300-8 „computer de birou”.   

-Modalitatea de achiziţie: achizitie directa;

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 30.10.2019, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.

-În vederea întocmirii Propunerii tehnice și Propunerii Financiare atașăm la prezenta invitație Caietul de sarcini și formularele pentru propunerea financiară.

-Propunerea financiara şi tehnică va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante într-un plic sigilat și marcat cu adresa Sectorului 2 al Mun. Bucureşti si cu inscripţia “Oferta pentru furnizare de patru computere de birou, cu licențele aferente, pentru Centrul Militar Sector 2,” şi „A nu  se  deschide   înainte  de  data  de 30.10.2019, ora 10.00”

-Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Sorin Soare.