Tipărire

Achiziţie servicii de expertiză tehnică evaluatorie a terenului în suprafață de 823 mp proprietate particulară, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32

Dată adăugare: 2019-11-26
Dată expirare: 2019-12-02
Mod atribuire: achizitie directa

“Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, Sector 2, intenţionează achiziţia  serviciilor de expertiză tehnică evaluatorie a terenului în suprafață de

 823 mp, proprietate particulară, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, Bucureşti. Scopul evaluării terenului este cumpărarea acestuia.Cerinţele Autorităţii Contractante cu privire la prestarea serviciilor de evaluare sunt:

 1. Rezultatul serviciilor de evaluare se va materializa într-un Raport de evaluare, sub forma unui înscris realizat în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor (ANEVAR), în vigoare, prezentat în limba română,
 2. Modalitatea de transmitere a raportului: 2 exemplare pe suport hârtie (în format letric) şi 1 exemplar pe suport electronic (în format electronic),
 3. Termenele de prezentare/transmitere a raportului de evaluare: maximum 10 de zile lucrătoare de la transmiterea comenzii.
 4. Cerinţe privind capacitatea:

Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal de specialitate cu experienţă profesională, autorizat ANEVAR în specializarea EPI ANEVAR (evaluarea de proprietăţi imobiliare).

Se vor prezenta documente care atesta detinerea calitatii de Membru ANEVAR cu Legitimaţie valabilă pe anul in curs.

 1. Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă.
 2. Cod CPV: 71319000-7 – „Servicii de expertiză”.
 3. Valoarea estimată a contractului: 2.000,00 lei, fără TVA.
 4. Valabilitatea ofertei: 90 de zile.
 5. Criteriul de atribuire:  preţul cel mai scăzut.
 6. Plata se va efectua în termen de 30 zile calendaristice de la primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante, într-un cont de trezorerie.
 7. Termenul limită de primire a ofertelor:02.12.2019,  ora  16:00.
 8. Adresa la  care se transmit ofertele:Ofertele se depun în format electronic, la adresa de  e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., transmisă în atenția  Văcaru Mihail Cristian - Serviciul Achiziţii Publice, sau în format fizic și se vor înregistra la registratura Primăriei Sector 2, cu sediul în str. Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2 București.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.209.60.00, int. 338; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Serviciul Achiziţii Publice.