Tipărire

Achizitie contract servicii de închiriere echipamente fotocopiere

Dată adăugare: 2019-11-27
Dată expirare: 2019-12-02
Mod atribuire: achizitie directa
Documente: documentatie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului  servicii de închiriere echipamente fotocopiere şi asigurarea tuturor consumabilelor şi a pieselor de schimb pentru acestea, la Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr.11-13.  

 Cod   CPV 79521000-2,,Servicii de fotocopiere, (Rev.2)   

- Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă;

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 02.12.2019, ora 12.00.

 Propunerea  tehnică , Propunerea financiară, se vor trimite pe e-mail infopublice@ps2.ro până la data limită de depunere.

- In urma consultării documentelor  de achizitie din ataş:

operatorii economici intesesati sunt obligati  să trimită oferta fermă în lei fără TVA, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Propunerea financiara va fi trimisă corespunzator formularului de ofertă din documentele de achizitie  împreună cu Propunerea tehnică.  NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.

-Propunerea tehnică - Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini-în ataş.

- Valoarea estimată servicii 40.000 lei, fără TVA

-  Criteriul de atribuire:    Preţul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta referitor propunerea tehnică, Caiet de sarcini, - Directia Sisteme Informatice si Administrare Echipamente,  persoana de contact :Marius Ionescu Sef serviciu, tel. 021.209. 60.00 int. 458, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ,Aurel Dateş,  consilier, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..