Tipărire

Achiziţie de servicii de poştă şi curierat

Dată adăugare: 2020-01-08
Dată expirare: 2020-01-08
Mod atribuire: Anunţ de atribuire

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

1.SECTORUL  2 AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI :Str. CHIRISTIGIILOR Nr.11-13, TELEFON /FAX: 021/252.44.46

2.Denumirea produselor/serviciilor /lucrarilor: Servicii de poştă şi curierat , Cod   CPV 64100000 -7 „Servicii de poştă şi curierat”    

3.Procedura de atribuire aplicata: procedura proprie 

4.Data atribuirii contractului de servicii : 30.12.2019

5.Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica:  Preţul cel mai scăzut.

6.Denumirea si adresa ofertantului castigator: COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA,  Bld. Dacia nr.140, Bucuresti, sector 2

7. Valoarea contractului de achiziţie publică  : 170.000,00 lei exclusiv TVA