Tipărire

Achizitie contract de prestări servicii de suport tehnic de specialitate, mentenanță servere, întreținerea și îmbunătățirea sistemului de servicii de securitate IT

Dată adăugare: 2020-01-23
Dată expirare: 2020-01-30
Mod atribuire: achizitie directa

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări de suport tehnic de specialitate, mentenanță servere, întreținerea și îmbunătățirea sistemului de servicii de securitate IT,  pe bază de abonament lunar, pe o perioadă de 10 luni, până la 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire de 4 luni, prin act adiţional,   cod  CPV 50312000 – 5  ˝repararea şi întreţinerea echipamentului informatic˝  și cod  CPV 30237100 – 0  ˝piese pentru computere˝.   

-Modalitatea de achiziţie: achiziție directă;

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 30.01.2020, ora 10.00. 

Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.

-Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care vor rezulta din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la achiziția directă. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare va fi cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Sorin Soare.