Tipărire

Achiziţie publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii pentru ”Verificarea calitativă a documentelor de proiectare şi a lucrărilor de reabilitare termică pentru un număr de 95 blocuri”

Dată adăugare: 2020-04-02
Dată expirare: 2020-04-13

Direcţia  Achiziţii şi Contracte Publice are în desfăşurare încheierea unui contract având ca obiectiv servicii pentruVERIFICAREA CALITATIVA A DOCUMENTELOR DE PROIECTARE SI A LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA PENTRU UN NUMAR DE 95 BLOCURI

Achizitia on-line a fost initiata in SEAP prin anuntul de  participare simplificat nr. SCN 1066102 din 31.03.2020.

Data limita pentru primirea ofertelor este 13.04.2020 ora 15:00.